Articulatietekens

From MusiCAD

Met articulatietekens kun je de duur en sterkte van een toon nader specificeren. Combinatie van beide is ook mogelijk.

duurarticulatie

Wanneer een noot korter of langer moet klinken dan genoteerd gebruik je duurarticulatie om de speler daarop te attenderen:

staccatissimo (zo kort mogelijk articulatietekens.jpg)
staccato (kort articulatietekens1.jpg)
non-legato (benadrukking, langer dan 'normaal', net niet gebonden iets aangezet articulatietekens2.jpg)

dynamische articulatie

Wanneer een noot harder of zachter moet klinken dan de 'gewone' noten gebruik je dynamische articulatie ofwel sterktetekens om de speler daarop te attenderen:

tenuto (benadrukking, iets aangezet articulatietekens3.jpg)
accent (sterk articulatietekens4.jpg)
marcato (maximaal aangezet articulatietekens5.jpg)

Iedere noot kan zowel een vingerzettingsteken, een versieringsteken, als twee articulatietekens (duur en sterkte) meekrijgen.

Non-legato en tenuto zien er weliswaar hetzelfde uit maar hebben verschillend effect en zijn niet te combineren.

Gebruik het trillermenu voor het invoeren van articulatietekens e.d.

Zie ook