Automatische nootduur

From MusiCAD

Het effect van de knop 'automatische nootduur' auto op de knoppenbalk als de notatiebalk wordt weergegeven is met de instellingen uit de rechterkolom van de wijzigopties te beïnvloeden.

  • Vorige nootduur overnemen - na een nootduurwijziging blijft de gewijzigde nootduur van kracht
  • Hoofdnootduur overnemen - volgnoten krijgen ongeacht de ingestelde nootduur dezelfde duur als de hoofdnoot
  • Nootduurbeperking - limiteer de ingevoerde nootdoor tot de beschikbare duur in de maat
  • Automatische syncope - na een verlengingspunt wordt de bijbehorende halve nootduur gebruikt, de noot daar weer na krijgt de ingestelde duur

voorkeuren-wijzigopties1.jpg

Zie ook