Conditie

From MusiCAD

Een conditie is een formulering van een voorwaarde. Condities worden gebruikt in opmaaksjablonen om te zorgen dat wijzigingen (het uitvoeren van een opmaaksjabloon) alleen worden uitgevoerd onder de genoemde voorwaarde.

Condities zijn opgebouwd als A operator B met

A een eigenschap van de huidige melodie (zoals nootgrootte, regelafstand) of
resultaat van het doorrekenen van de melodie (zoals aantal regels/balken, witruimte).
operator     =, >, < of <>
B de te testen waarde voor de betreffende eigenschap.

In een conditie kun je voor een samengestelde parameter zoals een font de onderdelen afzonderlijk bevragen:

Parameter type omschrijving voorbeeld
Name string fontnaam Times New Roman
Size integer fontgrootte 8
Style string fontstijl vet/cursief/onderstreept/smal fsNormal
Color string kleurnaam clDefault
X integer horizontale positie 0
Y integer verticale positie 0
Align string uitlijning taLeft
LineUp boolean oplijning met voorgaande tekst 0
Visible boolean zichtbaar worden 1

Voorbeelden:

   nLines > 11
   iLineFillPercent < 60
   nPages <> 1
   sMeter = 7/8
   fChords.Name <> Arial

Zie ook