Dal Segno

From MusiCAD

Dal Segno is een herhalingsconstructie die door MusiCAD herkend en gespeeld kan worden. Dal Segno is Italiaans voor "vanaf het teken".

Dal Segno of D.S. betekent in muzieknotatie: herhaal alles vanaf een teken segno Als er een Fine-teken voor het Dal Segno-teken aanwezig is stopt het afspelen op die plaats. Als na het Dal Segno-teken nog muziek staat genoteerd wordt dat beschouwd als slotfrase (het coda). MusiCAD speelt een slotfrase nadat in de herhaling Fine staat genoteerd. Wanneer geen Fine teken staat genoteerd dan wordt alles na het Dal Segno-teken als slot gespeeld. De complete constructie luidt dan formeel Dal Segno al fine e pui al Coda ofwel "vanaf het teken tot fine en daarna het coda".

Een coda-teken is hier wat MusiCAD betreft overigens overbodig; het markeert alleen het slot voor de lezer wat duidelijker.

Eventueel kun je in plaats van Fine de aanduiding al Coda coda.gif gebruiken, met een verkleind coda teken.

De tekens zijn in te voeren met het herhalingenmenu.

Als je [Opties|Muziek en MIDI|Da Capo hoorbaar] uitzet heb je de vrije hand om afwijkende constructies te gebruiken. MusiCAD laat deze dan echter niet horen.

Voorbeeld DS al fine

dacapo2.jpg

  • Eerst wordt alles tot en met D.S. gespeeld (bovenste streep);
  • Daarna alles vanaf het segno-teken tot fine (of al Coda) (middelste streep);
  • en tot slot het coda (onderste streep).

Meer Dal Segno's in een muziekstuk

Als er meer dan een Dal Segno constructie wordt gebruikt moet eenduidig zijn waarnaartoe gesprongen moet worden.

Hiervoor zijn verschillende tekens beschikbaar: segno en paragraaf.

meervoudig da capo

Indien nog meer Dal Segno constructies nodig zijn kunnen deze met MusiCAD-notatie genummerd worden: direct achter de symbolen voor segno, Dal Segno en Coda moet een cijfer komen.

Zie ook