Dynamiekmenu

From MusiCAD

Het dynamiekmenu krijg je op je scherm met de sneltoets <p>, het menu [bewerk|Invoegen|dynamiek] of de knop mf

dynamiek-menu

Dynamiektekens zoals p, mp, pp, ppp f, mf, ff, fff in een partij beïnvloeden alle noten vanaf de noot waar het teken bij staat.

MusiCAD beschouwt alle dynamiektekens als een bijzonder soort tekst. Dit zorgt ervoor dat deze op dezelfde manier als tekst zijn te verplaatsen, onzichtbaar te maken, enz.

Of en hoe dynamiektekens zichtbaar worden is mede afhankelijk van van de instellingen in het tekstopmaakmenu.

Of en hoe dynamiektekens hoorbaar worden kun je regelen bij [Opties|Geluidsweergave]

De tekens sfz (sforzando/sforzato) en rfz (rinforzato/rinforzando) hebben betrekking op de resp. de huidige noot dan wel de huidige groep noten en maakt deze harder. Voor andere dynamische accenten gebruik je de accenttekens uit het trillermenu.

Het symbool pedaal in 'pedaal in' heeft tot gevolg dat noten na loslaten blijven doorklinken (zoals bij een piano). 'Pedaal los' pedaal-los heft dit effect weer op. In MIDI-terminologie komt het neer op het inlassen van een midi-event 'control-change sustain'.

De komma, ademhalingsteken (cesuur) // en het arpeggio-teken zijn (nog) niet hoorbaar.

Zie ook

HerhalingenmenuTrillermenuDynamiekmenuLijnenmenuMaatstreepmenuNootkenmerkenmenuRustenmenuVoorslagenmenuVoortekenmenuGereedschappenmenuKnoppenbalk-notatieknoppen.jpg
Over deze afbeelding