Help

From MusiCAD
Help menu

MusiCAD biedt allerlei hulpinformatie, voor een groot deel ondergebracht in de on-line help (deze tekst) In het hoofdmenu vind je onder [Help] de nodige links naar meer helpinformatie.

  • Onderwerpen
  • de snelcursus geeft in kort bestek de basishandelingen voor eenvoudige muziekjes, aangevuld met voorbeelden voor de ingewikkelder zaken;
  • de visuele hulp is vooral nuttig om iets op te zoeken als je niet precies weet welke muziekterm erbij hoort;
  • FAQ: Frequently Asked Questions ofwel VVV: Veel Voorkomende Vragen;
  • onder laatste wijzigingen zie je wat er recent veranderd is;
  • Sneltoetsen
  • [Help|Registratie] - registreren van MusiCAD
  • Info - allerlei gegevens over MusiCAD/Computer/Windows

Vanaf MusiCAD 4 wordt alle help-informatie van het web gehaald.


Hoofdmenu

[Bestand] • [Bewerk] • [Beeld] • [Partijen] • [Opties] • [Help]