Kwarttoon

From MusiCAD
(Redirected from Kwarttonen)

Een kwarttoonverhoging noteer je met een half kruis: half kruis

Een kwarttoonverlaging met een halve mol: halve mol

kwarttonen

Achtereenvolgens

C - Cih - Cis - Cisih - Cisis | D - Deh - Des - Deseh - Deses

of

C - Cd - C# - C#d - C## | D - Dd - Db - Dbd - Dbb

Om een kwartverhoogde C# ofwel Cisih te krijgen moet je een Cis met een kwarttoon verhogen. Een driekwartverlaagde D ofwel Deseh maak je door een Db met een kwart te verlagen; ook bij kwarttonen (in gelijkzwevende stemming) kan er sprake zijn van enharmonische verwisseling:

C = Deses
Cih = Deseh
Cis = Des
Cisih = Deh
Cisis = D

Invoeren doe je met met het voortekenmenu of met <ctrl-shift-#>, resp <ctrl-shift-b>

Kwarttonen worden door MusiCAD als zodanig afgespeeld, maar niet meegenomen in het mechanisme voor het automatisch plaatsen van kruisen en mollen (in feite worden een half kruis en een halve mol als een versieringsteken behandeld)