Afspelen

From MusiCAD

Afspelen van een (gedeelte) van de beschikbare muziek kan met de knoppenbalk, het menu of met sneltoetsen.

  •  De melodie wordt in zijn geheel ten gehore gebracht met <s>. Een eventueel aanwezige selectie wordt gewist.
  •  Met <spatie> of play wordt alles vanaf de actuele positie maat afgespeeld. Als een deel van de muziek is geselecteerd (rood gemarkeerd) wordt alleen dat afgespeeld, zowel tijdens wijzigen als op het hoofdscherm. Als tijdens afspelen op <spatie> of pause wordt gedrukt wordt het afspelen gestopt waarbij de laatste positie vastgehouden wordt. Als het afspelen wordt onderbroken met stop of <Esc> dan wordt de beginpositie opnieuw ingesteld.
  •  Met <shift-spatie> wordt continu-afspelen gestart. Als een selectie actief was dan wordt de selectie continu afgespeeld. Bij continu-afspelen ziet de knop eruit als: play-continuous
  •  Als partituurmarkeringen aanwezig zijn zoals [A], kun je deze met <A> of <ctrl-alt-shift-A> enz. ten gehore brengen. (B t/m Z en 1 t/m 9 dito).
  •  Door <0> (nul) te tikken krijg je de gelegenheid om een startmaat in te vullen of een bereik (bijv. 8-12) om vanaf startmaat tot aan eindmaat af te spelen.
  •  In het hoofdscherm kun je met de muis een gedeelte selecteren op - al dan niet herhaald - af te spelen.
  •  Met de mixer kun je het geluid afregelen, qua balans, volume en instrumentatie. Ook kun je daar het afspelen starten en stoppen.
  •  Afspelen kan ook met de pianorolweergave (<ctrl-Q>)

Zie ook