Pianorolweergave

From MusiCAD

In pianorolweergave wordt een muziekstuk (meestal een opname of een MIDI-bestand) weergegeven als een orgelboek voor draaiorgel, dat wil zeggen de tijd loopt van links naar rechts en de toonhoogte van onder naar boven. Iedere streep geeft hierbij een noot weer. In tegenstelling tot muziekweergave kun je in pianorolweergave willekeurige nootlengtes en begintijdstippen laten zien.

Je komt in pianorolweergave bij importeren van midi of door [Beeld|Pianorol] of <ctrl-Q>

Als een nootwaarde geselecteerd staat met de sequencerknoppenbalk dan heeft een klik tot gevolg dat een noot wordt ingevoegd met de betreffende duur. <ctrl>-klik op een noot doet deze verdwijnen. Klikken op de de pianotoetsen laat de corresponderende noot horen.

pianorol.jpg

Aan de linkerkant van het scherm kun je de weer te geven tracks aan- of uitzetten. Ook de kleuren van de tracks kun je kiezen door op het gekleurde vakje voor het afvinkvakje te klikken.

pianorolweergave.jpg Zet de huidige sequence om in een MusiCAD partituur, met inachtneming van de MIDI-kwantsatie instellingen
pianorolweergave1.jpg Verlaat pianorolweergave zonder de sequence om te zetten (cancel)
pianorolweergave2.jpg Opslaan van de sequence als MIDI-bestand.
pianorolweergave3.jpg Neem nieuwe sequence op.
pianorolweergave4.jpg In en uitzoomen over de tijd; meer of minder maten in het pianorolvenster.
pianorolweergave5.jpg Kies de gewenste duur voor invoegen van noten, verwijderen van duur uit alle partijen, of invoegen van rust in alle partijen.
pianorolweergave6.jpg Verwijder duur uit alle partijen op de plaats van de cursor. De duur staat geselecteerd met de duurknoppen.
pianorolweergave7.jpg Voeg rustduur in op de plaats van de cursor. De duur staat geselecteerd met de duurknoppen.
pianorolweergave8.jpg Kwantiseer alle MIDI-events met de instellingen zoals opgegeven onder kwantisatieparameters
pianorolweergave9.jpg Maak vorige handeling ongedaan.
pianorolweergave10.jpg Speel sequence af.
pianorolweergave11.jpg Stop afspelen van de sequence.
pianorolweergave12.jpg Ga naar begin van de sequence.
pianorolweergave13.jpg Ga naar het einde van de sequence.
pianorolweergave14.jpg Start opname van een nieuwe track in de sequence; opname tijdens afspelen (indubben) is ook mogelijk.
pianorolweergave15.jpg MIDI overzicht
pianorolweergave16.jpg Overzicht van de MIDI-events van de sequence in tekstvorm.
pianorolweergave17.jpg MIDI-instellingen
pianorolweergave18.jpg Help