Soundfonts

From MusiCAD
(Redirected from Soundfont)

MusiCAD produceeert geluid via MIDI. Daarbij wordt de standaard de MIDI-mapper die op zijn beurt de eerst aanwezige MIDI-synthesizer gebruikt die de computer aanbiedt, doorgaans de Microsoft GS Wavetable Synthesizer. Wavetable synthesizers zijn al sinds ca 2000 de standaard voor het weergeven van MIDI op computers.

Met computers die over steeds meer rekenkracht en geheugen beschikken is het mogelijk om synthesizers softwarematig eerder opgenomen geluid te laten gebruiken. Om MusiCAD toegang te geven tot fraaier geluid uit zogeheten soundfonts heb je software nodig die soundfonts beschikbaar maakt voor MIDI onder Windows: VirtualMIDISynth. Daarna moet je 1 of meerdere soundfonts in VirtualMIDISynth instellen, bijvoorbeeld SGM-v2.01. Dat instellen gebeurt in het configuratieprogramma van VirtualMIDISynth. Tot slot stel je in MusiCAD onder [Opties|Muziek en MIDI|Geluid] VirtualMIDISynth #1 als geluidsbron. Om soundfonts te kunnen gebruiken moet je computer wel over voldoende beschikbaar geheugen beschikken.

  1. Download VirtualMIDISynth en installeer dit.
  2. Download SGM-v2.01 soundfont (245 MB)
  3. Open VirtualMIDISynth configurator en voeg het SGM-v2.01 soundfont toe] (gebruik de [+] knop) en klik op apply
    VirtualMIDISynth configurator
  4. Open in MusiCAD [Opties|Muziek en MIDI|Geluid] en selecteer VirtualMIDISynth #1
    kies geluidsweergave
  5. MusiCAD versies eerder dan build 789: sluit MusiCAD af en open opnieuw.
  6. speel een muziekstuk af in MusiCAD met het gekozen soundfont.

Meer fonts

Zie ook