Midi-synthesizer

From MusiCAD

Een MIDI-synthesizer in een computer is een apparaat (al dan niet ingebouwd in een geluidskaart) dat MIDI-instructies (noot-aan, noot-uit, kies-instrument enz.) omzet in een gewoon geluidssignaal zoals dat door een versterker via luidsprekers ten gehore gebracht kan worden. Instrumentatie regel je in het instrumentbestand.

Muziekweergave in MusiCAD vindt steeds plaats via een synthesizer (hetzij intern in een geluidskaart, hetzij middels een externe synthesizer aangesloten via MIDI)

Soms zijn in 1 computer meerdere MIDI-synthesizers aanwezig, bijvoorbeeld als zowel het moederbord een geluidskaartchip bevat en daarnaast een geluidskaart is ingebouwd. Meestal zal dan 1 van beide kaarten uitgeschakeld zijn. Een andere mogelijkheid is het aanwezig zijn van zowel een ingebouwde synthesizer als een externe MIDI-synthesizer (keyboard). Ook kan een softwarematige wavetable-synthesizer geïnstalleerd zijn met instelbare soundfonts.

Om de toegang tot meerdere MIDI-synthesizers tegelijk mogelijk te maken heeft Windows daarvoor een faciliteit, de MIDI-mapper, die MIDI-in- en uitvoer van programma's zoals MusiCAD regelt en waarmee het mogelijk is om een deel van de partijen naar de interne synthesizer en een ander deel naar een keyboard te sturen.

Om buiten MusiCAD om te zien of, en welke, MIDI-faciliteiten aanwezig zijn in de PC ga je naar het configuratiescherm van Windows.

Daar kies je [Geluiden en audioapparaten] Kies daarin het tabblad [Audio]

eigenschappen audio

Het uitrolmenu onder [Afspelen van MIDI-muziek] moet hetzelfde lijstje leveren als onder [MIDI-instellingen|Geluid] met uitzondering van de MIDI-mapper dat als verdeelstation fungeert voor de wel afgebeelde mogelijkheden, en een uitschakelstand.

midi-syn1