MIDI

From MusiCAD
(Redirected from Midi)

MIDI staat voor Musical Instrument Digital Interface en is ontworpen om met een eenvoudige kabel elektronische instrumenten real-time aan elkaar te knopen zoals een pianoklavier aan een synthesizer. In plaats van de geluiden van de instrumenten werd alleen het toetsnummer, de snelheid waarmee de toets werd ingedrukt en weer losgelaten doorgegeven. Ook wat extra gegevens (pedaalgebruik, 'aftertouch' werden via de midi-kabel doorgegeven.

Daarnaast ontstond al gauw de behoefte om de gespeelde (digitale) muziek op te slaan. In het resulterende midi-bestand werd daartoe ook een tijdcode opgeslagen. Midi-bestanden zijn erg compact (zeker vergeleken met wav-bestanden). In de begintijd van de computer was dat een groot voordeel. Dat voordeel speelt heden ten dage niet meer zo. Wat MIDI nog steeds interessant maakt is dat een MIDI-bestand in feite een partituur levert met daarin precies voorgeschreven welk instrument welke toon met een bepaalde duur op het juiste moment weergeeft.

Uit een wav of mp3-bestand is het erg lastig om de partituur weer samen te stellen. Vergelijk met ingrediënten en recept voor een pan soep. Uit de pan soep is moeizaam het recept en ingrediënten weer terug te herleiden...