Midi

From MusiCAD

MIDI staat voor Musical Instrument Digital Interface ofwel de manier waarop muziekinstrumenten met de computer en onderling kunnen communiceren.