Midi-export

From MusiCAD

Exporteren van muziek als MIDI-bestand gaat met [Bestand|Opslaan als] en keuze voor MIDI-bestand.

Alle partijen die in het partijoverzicht als hoorbaar staan vermeld zullen bij MIDI-export worden opgenomen in het MIDI-bestand.

Als onder [Opties|MIDI-instelling|MIDI-tekst] geselecteerd is dan worden akkoordsymbolen en andere teksten in de muziek opgenomen in het resulterende MIDI-bestand.

Zie ook