Mp3

From MusiCAD

Het kan nuttig zijn om een muziekstuk als MP3 bestand op te slaan.

MusiCAD gebruikt daarvoor een tweetal externe programma's met bijbehorende plugin.

  • om een geëxporteerd midi-bestand om te zetten naar een wav-bestand: MID2WAV.plugin
  • om dat grote wav-bestand daarna om te zetten naar een (tien keer zo klein) mp3-bestand: WAV2MP3.plugin

De plugins worden gebruikt in [Bestand|Opslaan als]

Het (externe) programma dat mp3 genereert is bijvoorbeeld ffmpeg.

Download:

https://ffmpeg.org/

Om op de commandoregel een wav-bestand om te zetten naar mp3

ffmpeg -i bronbestand.wav -acodec libmp3lame resultaatbestand.mp3

Afhankelijk van waar ffmpeg geïnstalleerd is zul je de WAV2MP3.plugin moeten aanpassen

 WAV2MP3
 Convert wav to mp3
 ffmpeg.exe
 -i "$(IN)" -acodec libmp3lame "$(OUT)

Zie ook

Bestanden

.abc.arr.bmp.gif.jpg.ini.license.mc.mcd.mck.mid.min.msj.mp3.mxl.mfr.mpl.msd.mtl.musicmxl.pdf.png.ps.tmc.translate.txt.xml.~mc0