Mp3

From MusiCAD

Het kan nuttig zijn om een muziekstuk als MP3 bestand op te slaan.

MusiCAD gebruikt daarvoor een tweetal externe programma's met bijbehorende plugin.

  • om een geëxporteerd midi-bestand om te zetten naar een wav-bestand: MID2WAV.plugin
  • om dat grote wav-bestand daarna om te zetten naar een (tien keer zo klein) mp3-bestand: WAV2MP3.plugin

De plugins worden gebruikt in [Bestand|Opslaan als]

Het (externe) programma dat mp3 genereert is bijvoorbeeld ffmpeg.

ffmpeg -i bronbestand.wav -acodec libmp3lame resultaatbestand.mp3

Download: https://ffmpeg.org/

Afhankelijk van waar ffmpeg geïnstalleerd is zul je de WAV2MP3.plugin moeten aanpassen