Msd-bestand

From MusiCAD

Toetsdefinities worden bewaard in een z.g. toetsdefinitiebestand met extensie .MSD.

In MusiCAD kun je sneltoetstoewijzing voor gebruik tijdens bewerken aanpassen onder [Help|Sneltoetsen].

Toetsdefinitiebestanden kunnen met ieder tekstbewerkingsprogramma (zoals notepad) bekeken en bewerkt worden.

Hierin staan regels die eruit zien als:

commandonaam, toetsnaam, shiftcode

Alles na een uitroepteken wordt genegeerd.

Als shiftcode kunnen voorkomen S, C en A alsmede combinaties (voor de Shift, Control en Alt-toetsen).

!-------------------------------------
! MusiCAD 4.1.813, 04-05-2019 15:21, [nr=693]
!-------------------------------------
InsertTAB,           [, SCA
InsertInfoZ,          Z, SCA
InsertInfoY,          Y, SCA
InsertInfoX,          X, SCA
InsertInfoW,          W, SCA
InsertInfoV,          V, SCA
PitchModifySharp,       UP, SCA
InsertInfoU,          U, SCA
InsertInfoT,          T, SCA
InsertInfoS,          S, SCA
CursorNextNote,        RIGHT, SCA
InsertInfoR,          R, SCA
InsertInfoQ,          Q, SCA
PitchModifyDoubleSharp,    PAGEUP, SCA
PitchModifyDoubleFlat,     PAGEDOWN, SCA
InsertInfoP,          P, SCA
InsertInfoO,          O, SCA
InsertInfoN,          N, SCA
Test9,             MOUSELEFT, SCA
InsertInfoM,          M, SCA
CursorPrevNote,        LEFT, SCA
InsertInfoL,          L, SCA
InsertInfoK,          K, SCA
InsertInfoJ,          J, SCA
MenuAccidentals,        INSERT, SCA
InsertInfoI,          I, SCA
PitchModifyNone,        HOME, SCA
InsertInfoH,          H, SCA
InsertInfoG,          G, SCA
InsertInfoF,          F, SCA
SaveFragment8,         F8, SCA
SaveFragment7,         F7, SCA
SaveFragment6,         F6, SCA
SaveFragment5,         F5, SCA
SaveFragment4,         F4, SCA
SaveFragment3,         F3, SCA
SaveFragment2,         F2, SCA
SaveFragment1,         F1, SCA
MenuDebugInfo,         F12, SCA
InsertConditionalPagebreak,  ENTER, SCA
PitchModifyNatural,      END, SCA
InsertInfoE,          E, SCA
PitchModifyFlat,        DOWN, SCA
InsertInfoD,          D, SCA
InsertInfoC,          C, SCA
InsertInfoB,          B, SCA
InsertInfoA,          A, SCA
InsertBarLineFatRight,     ;, SCA
InsertInfo9,          9, SCA
InsertInfo8,          8, SCA
InsertInfo7,          7, SCA
InsertInfo6,          6, SCA
InsertInfo5,          5, SCA
InsertInfo4,          4, SCA
InsertInfo3,          3, SCA
InsertInfo2,          2, SCA
InsertInfo1,          1, SCA
ClearOptions,         Z, SC
BlockRemoveText,        Y, SC
BlockDelete,          X, SC
BlockWrite,          W, SC
BlockInsert,          V, SC
ToggleArcUp,          UP, SC
BlockTranspose,        T, SC
BlockReSelect,         S, SC
BlockExtendNextBar,      RIGHT, SC
BlockRead,           R, SC
PitchInc3,           PLUS, SC
BlockExtendPrevBarline,    PAGEUP, SC
BlockExtendNextBarline,    PAGEDOWN, SC
InsertParagraph,        P, SC
InsertCoda2,          O, SC
InsertChordNone,        N, SC
Test6,             MOUSELEFT, SC
PitchDec3,           MINUS, SC
MenuBlock,           M, SC
BlockExtendPrevBar,      LEFT, SC
InsertPicture,         INSERT, SC
ToggleDiamondOpen,       F, SC
BtnUser8,           F8, SC
BtnUser7,           F7, SC
BtnUser6,           F6, SC
BtnUser5,           F5, SC
BtnUser4,           F4, SC
BtnUser3,           F3, SC
BtnUser2,           F2, SC
BtnUser1,           F1, SC
InsertPageBreak,        ENTER, SC
ToggleArcDown,         DOWN, SC
BlockCopy,           C, SC
ToggleHalfFlat,        B, SC
InsertBarRepeatLeft,      ;, SC
ToggleHalfSharp,        3, SC
SwitchSongText4Insert,     ], SA
SwitchSongText3Insert,     [, SA
ToggleAltEnhExchange,     X, SA
ShiftUpTiny,          UP, SA
ToggleFingerT,         T, SA
SwitchChordInsert,       SLASH, SA
InsertExtraStick,       S, SA
ShiftRightTiny,        RIGHT, SA
ToggleFingerR,         R, SA
CursorPrevCluster,       PAGEUP, SA
CursorNextCluster,       PAGEDOWN, SA
MIDIProgramChange,       P, SA
InsertChordNC,         N, SA
Test7,             MOUSELEFT, SA
ToggleFingerM,         M, SA
ShiftLeftTiny,         LEFT, SA
ToggleFingerL,         L, SA
ToggleFingerI,         I, SA
BlockExtendBeginLine,     HOME, SA
ToggleDiamondClosed,      F, SA
BlockExtendEndLine,      END, SA
ShiftDownTiny,         DOWN, SA
MIDIControlChange,       C, SA
Redo,             BACKSPACE, SA
InsertLineDashed,       BACKSLASH, SA
ToggleDownStroke,       A, SA
InsertBarRepeatBoth,      ;, SA
ToggleFinger9,         9, SA
ToggleFinger8,         8, SA
ToggleFinger7,         7, SA
ToggleFinger6,         6, SA
ToggleFinger5,         5, SA
ToggleFinger4,         4, SA
ToggleFinger3,         3, SA
ToggleFinger2,         2, SA
ToggleFinger1,         1, SA
ToggleFinger0,         0, SA
ToggleLongPrall,        `, S
InsertSongText4,        ], S
InsertSongText3,        [, S
ToggleCymbalCrash,       Z, S
ToggleHihatOpen,        Y, S
ToggleDrums,          X, S
ToggleAccidental,       W, S
ToggleUpStroke,        V, S
BlockExtendPrevLine,      UP, S
ToggleTRRRR,          U, S
StaffPrev,           TAB, S
InsertTempo,          T, S
PlayRepeat,          SPACE, S
PitchIncOctave,        SLASH, S
InsertSegno,          S, S
BlockExtendNext,        RIGHT, S
ToggleRest,          R, S
ToggleStaccatissimo,      Q, S
PitchCondDec,         PLUS, S
BlockExtendPrevLine,      PAGEUP, S
BlockExtendNextLine,      PAGEDOWN, S
InsertDynamics,        P, S
InsertCoda,          O, S
ToggleMarcato,         N, S
Debug1,            MOUSERIGHT, S
Test3,             MOUSELEFT, S
SwitchChordInsert,       MINUS, S
InsertMIDI,          M, S
BlockExtendPrev,        LEFT, S
ToggleNonLegato,        L, S
InsertSectionText,       K, S
InsertConditionalPagebreak,  J, S
BlockInsert,          INSERT, S
InsertConditionalLinebreak,  I, S
BlockExtendBegin,       HOME, S
InsertChordG,         G, S
InsertChordF,         F, S
MenuKey,            F9, S
MenuCrescendo,         F8, S
MenuTrillers,         F7, S
MenuSymbols,          F6, S
MenuNoteColor,         F5, S
SearchForward,         F2, S
MenuHelpKeys,         F1, S
MenuBarline,          F12, S
MenuOthers,          F11, S
MenuTools,           F10, S
InsertCombi,          ENTER, S
BlockExtendEnd,        END, S
InsertChordE,         E, S
BlockExtendNextLine,      DOWN, S
BlockDelete,          DELETE, S
InsertChordD,         D, S
ToggleLeftSign,        COMMA, S
InsertChordC,         C, S
DeletePrevItem,        BACKSPACE, S
MenuBarline,          BACKSLASH, S
InsertChordB,         B, S
InsertChordA,         A, S
PitchCondInc,         =, S
MenuBarline,          ;, S
ToggleBindStart,        9, S
PitchIncOctave,        8, S
ToggleFermate,         6, S
InsertRepeatBar,        5, S
InsertParagraph,        4, S
InsertBarText,         3, S
InsertArpeggio,        1, S
ToggleBindEnd,         0, S
ToggleRightSign,        ., S
MenuOthers,          ', S
SearchCuepointZ,        Z, CA
SearchCuepointY,        Y, CA
SearchCuepointX,        X, CA
SearchCuepointW,        W, CA
SearchCuepointV,        V, CA
SearchCuepointU,        U, CA
SearchCuepointT,        T, CA
SearchCuepointS,        S, CA
MoveRight,           RIGHT, CA
SearchCuepointR,        R, CA
SearchCuepointQ,        Q, CA
SearchCuepointP,        P, CA
SearchCuepointO,        O, CA
SearchCuepointN,        N, CA
Test8,             MOUSELEFT, CA
SearchCuepointM,        M, CA
MoveLeft,           LEFT, CA
SearchCuepointL,        L, CA
SearchCuepointK,        K, CA
SearchCuepointJ,        J, CA
SearchCuepointI,        I, CA
SearchCuepointH,        H, CA
SearchCuepointG,        G, CA
SearchCuepointF,        F, CA
InsertFragment8,        F8, CA
InsertFragment7,        F7, CA
InsertFragment6,        F6, CA
InsertFragment5,        F5, CA
InsertFragment4,        F4, CA
InsertFragment3,        F3, CA
InsertFragment2,        F2, CA
InsertFragment1,        F1, CA
InsertConditionalLinebreak,  ENTER, CA
SearchCuepointE,        E, CA
SearchCuepointD,        D, CA
SearchCuepointC,        C, CA
SearchCuepointB,        B, CA
SearchCuepointA,        A, CA
CommandList,          =, CA
InsertBarLineDouble,      ;, CA
InsertRepeatPhrase,      5, CA
ToggleRoll3,          3, CA
ToggleRoll2,          2, CA
ToggleRoll1,          1, CA
ToggleMordent,         `, C
Undo,             Z, C
Redo,             Y, C
BlockDelete,          X, C
BlockInsert,          V, C
ToggleUp,           UP, C
ToggleTR,           T, C
PlayAll,            SPACE, C
SaveFile,           S, C
CursorNextBar,         RIGHT, C
InsertRestMulti,        R, C
Abort,             Q, C
AttributeInc,         PLUSKP, C
AttributeInc,         PLUS, C
SearchPrevBarLine,       PAGEUP, C
SearchNextBarLine,       PAGEDOWN, C
InsertPedal,          P, C
ToggleOptional,        O, C
ShiftZero,           N, C
Test1,             MOUSERIGHT, C
Test4,             MOUSELEFT, C
AttributeDec,         MINUSKP, C
AttributeDec,         MINUS, C
MenuMIDI,           M, C
CursorPrevBar,         LEFT, C
SearchAgain,          L, C
ToggleSmall,          K, C
BlockCopy,           INSERT, C
CursorFirst,          HOME, C
ToggleHidden,         H, C
MenuSearch,          F, C
MenuMeter,           F9, C
SearchBar,           F2, C
MenuContext,          F1, C
MenuText,           F12, C
MenuGrace,           F11, C
MenuEditOptions,        F10, C
InsertLineBreak,        ENTER, C
CursorLast,          END, C
ToggleDown,          DOWN, C
BlockDelete,          DELETE, C
InsertDaCapo,         D, C
BlockCopy,           C, C
ClearOptions,         BACKSPACE, C
MenuBlock,           B, C
BlockSelectAll,        A, C
InsertBarRepeatRight,      ;, C
InsertPedalRelease,      8, C
InsertBarNr,          3, C
ToggleDotShift,        2, C
ToggleArcLegato,        0, C
ToggleBreakBeam,        ', C
SwitchSongText2Insert,     ], A
SwitchSongText1Insert,     [, A
MenuFragments,         Z, A
SwitchSongText3Insert,     Y, A
QuitEdit,           X, A
InsertWhiteSpace,       W, A
MenuGrace,           V, A
ShiftUp,            UP, A
BtnTempo,           U, A
MenuText,           T, A
ToggleStrum,          SLASHKP, A
ToggleStrum,          SLASH, A
InsertDalSegno,        S, A
ShiftRight,          RIGHT, A
MenuRest,           R, A
MenuFragments,         Q, A
PitchIncDiatonic,       PLUSKP, A
PitchIncDiatonic,       PLUS, A
StaffPrev,           PAGEUP, A
StaffNext,           PAGEDOWN, A
InsertDalSegno2,        P, A
InsertCoda,          O, A
ClearOptions,         N, A
Test2,             MOUSERIGHT, A
Test5,             MOUSELEFT, A
PitchDecDiatonic,       MINUSKP, A
PitchDecDiatonic,       MINUS, A
SwitchMidi,          M, A
ShiftLeft,           LEFT, A
SwitchInfoText3Insert,     J, A
BtnInsertMode,         INSERT, A
SwitchInfoText2Insert,     I, A
StaffFirst,          HOME, A
SwitchInfoText1Insert,     H, A
InsertGlissando,        G, A
InsertFine,          F, A
MenuClef,           F9, A
SwitchDurNext,         F8, A
SwitchDurPrev,         F7, A
SwitchDurDot,         F6, A
SwitchDurTriplet,       F5, A
QuitEdit,           F4, A
SearchCorresponding,      F2, A
MenuInfo,           F1, A
MenuTools,           F12, A
MenuAccidentals,        F11, A
MenuSymbols,          F10, A
StaffLast,           END, A
InsertExtraStick,       E, A
ShiftDown,           DOWN, A
InsertCrescendo,        COMMA, A
SwitchCombi,          C, A
Undo,             BACKSPACE, A
InsertLineSolid,        BACKSLASH, A
BarSplit,           B, A
SwitchAuto,          A, A
PitchIncDiatonic,       =, A
InsertLineDotted,        ;, A
InsertConvexArc,        9, A
InsertConditional24,      8, A
DurSeptuplet,         7, A
InsertConditional13,      6, A
DurQuintuplet,         5, A
InsertConditional4,      4, A
InsertConditional3,      3, A
InsertConditional2,      2, A
InsertConditional1,      1, A
InsertConcaveArc,       0, A
InsertDiminuendo,       ., A
TogglePrall,          `
InsertSongText2,        ]
InsertSongText1,        [
ToggleTurn,          Z
ToggleEnhExchange,       X
InsertGrace,          V
CursorUp,           UP
InsertChord,          U
StaffNext,           TAB
Play,             SPACE
PitchDecOctave,        SLASHKP
PitchDecOctave,        SLASH
PlayAll,            S
CursorNext,          RIGHT
InsertRest,          R
PitchCondInc,         PLUSKP
PitchCondInc,         PLUS
CursorPrevLine,        PAGEUP
CursorNextLine,        PAGEDOWN
MenuDynamics,         P
InsertPercussion,       O
Repaint,            N
MouseLocalMenu,        MOUSERIGHT
Debug1,            MOUSEMIDDLE
MouseInsert,          MOUSELEFT
PitchCondDec,         MINUSKP
PitchCondDec,         MINUS
ToggleMordent,         M
CursorPrev,          LEFT
InsertRestMulti,        K
InsertMusicInfoText3,     J
InsertCombi,          INSERT
InsertMusicInfoText2,     I
CursorHome,          HOME
InsertMusicInfoText1,     H
BtnInsertMode,         F9
DurDouble,           F8
DurHalf,            F7
DurDot,            F6
DurTriplet,          F5
MenuEditMC,          F4
MenuVoice,           F3
BtnText,            F2
MenuHelp,           F1
QuitRequest,          F12
SwitchCursor,         F11
QuitRequest,          F10
QuitEdit,           ESC
InsertNote,          ENTER
CursorEnd,           END
CursorDown,          DOWN
SwitchDurDot,         DOTKP
DeleteItem,          DELETE
ToggleGlue,          COMMA
DeletePrevItem,        BACKSPACE
BarLine,            BACKSLASH
PitchIncOctave,        ASTERISKKP
PitchInc,           =
BarRepeat,           ;
BtnAuto,            9KP
ToggleBindStart,        9
SwitchDur8,          8KP
SwitchDur8,          8
SwitchDur32,          7KP
SwitchDur32,          7
SwitchDur16,          6KP
SwitchDur16,          6
SwitchDurDot,         5KP
SwitchDurDot,         5
SwitchDur4,          4KP
SwitchDur4,          4
SwitchDurTriplet,       3KP
SwitchDurTriplet,       3
SwitchDur2,          2KP
SwitchDur2,          2
SwitchDur1,          1KP
SwitchDur1,          1
Undefined,           0KP
ToggleBindEnd,         0
ToggleStaccato,        .
ToggleSeparate,        '

Bestanden

.abc.arr.bmp.gif.jpg.ini.license.mc.mcd.mck.mid.min.msj.mp3.mxl.mfr.mpl.msd.mtl.musicmxl.pdf.png.ps.tmc.translate.txt.xml.~mc0