Gif-bestanden

From MusiCAD

GIF-bestanden zijn afbeeldingen in het Graphics Interchange Format.

MusiCAD kan gif-bestanden gebruiken in kop- en voetteksten, maar ook als in te voegen plaatje bij de notenbalk.

Zie ook