Vvv kop- en voettekst

From MusiCAD
(Redirected from Vvv kopenvoettekst)
Wat betekenen die dollar-tekens onder KOP+VOET?
Dit zijn macro's. Een macro is een afkorting voor iets wat "nog ingevuld moet worden". Een voorbeeld. Je kunt boven een stuk muziek de datum van laatste wijziging zetten door onder [OPTIES|KOP+VOET|Linksboven] de huidige datum in te vullen bij 20-02-2006 Als je iets aan de muziek verandert, moet je daarna de datum weer aanpassen. Als je in plaats daarvan de datum-macro $D gebruikt, wordt steeds de datum ingevuld van laatste wijziging, zonder dat je daar zelf nog iets voor hoeft te doen!
Ik heb wat zitten rotzooien met kop en voetteksten omdat ik niet goed begrijp wat ik daar mee moet. Kan ik alles weer "goed" zetten?
Druk op de standaard knop standaardherstellen groen of gebruik het opmaaksjabloon [Standaard kop en voet]
Hoe kan ik het paginanummer in de kop krijgen in plaats van in de voettekst?
Gebruik de macro $# (paginanummer) in bv [Opties|Kop+Voet|Volgkop rechts]. Als ook op de eerste pagina een paginanummer moet komen zet je ook [Opties|Kop+Voet|Koprechtsboven] op $#
Ik wil geen partijtitels boven de balk zien. Wat moet ik daarvoor veranderen?
Vink [Opties|Tekstopmaak|Partijtitel] uit, of verwijder de titels in het partijoverzicht (niet de partijnaam!)
Ik wil partijtitels boven iedere balk zien. Hoe?
Vink [Opties|Tekstopmaak|Partijtitel] aan en pas zo nodig ook de layout ervan aan.
Hoe krijg ik de tempoaanduiding in de kop weg?
Eenvoudigst: vink de weergave van kop-linksonder uit. Je kunt ook de betreffende macro's $@ $m in de kop linksonder verwijderen.
Ik wil geen voettekst onderaan de pagina Wat moet ik daarvoor doen?
Vink de weergave van alle voetteksten uit onder [Opties|Kop en voet]
Ik wil een ander lettertype voor de kop gebruiken. Hoe moet dat?
Ga naar [Opties|Kop en voet|MiddenBoven] en druk op de knop naast de tekst. Verander vervolgens het lettertype.
Ik heb in de kop rechtsboven de macro $P voor partijtitel gebruikt maar ik zie niets staan als ik de partij afdruk. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk staat in het partijoverzicht Partituur aangevinkt. Alleen in partijweergave is er sprake van 1 partijtitel.

Hoe moet ik een partijtitel veranderen?
Onder [Partijen|PartituurIndeling] (zoals met <F>) onder de kop titel.
Ik heb bij [OPTIES|Kop+Voet] de melodietitel veranderd maar op pagina twee zie ik de oude titel nog steeds. Wat is er gebeurd?
De melodietitel(s) vul je in principe in onder [OPTIES|Titelgegevens] Onder kop en voet bepaal je daarna met een macro ($T) op welke plekken de titel daarna komt te staan.
Als ik muziekjes gemaakt met een eerdere MusiCAD versie opvraag, dan zijn de kop en voet fout. Wat moet ik daaraan doen?
Pas het sjabloon [OPTIES|Sjabloon|standaard kop en voet] toe
Ik wil bestaande muziekjes snel een "eigen" opmaak geven. Hoe gaat dat het makkelijkst?
Gebruik een eigen sjabloon. Wijzig de opmaak van een muziekje totdat e.e.a. helemaal maar wens is (marges, nootgrootte, papierformaat, afstanden tekstmacros in kop en voet, lettertypes enz.) Bewaar de opmaak onder een eigen naam bij BESTAND|OpslaanAls en kies bestandstype sjablonen (*.tmc). Na het Openen van een volgend muziekje kun je nu met [OPTIES|SJABLOON] dat eigen sjabloon gebruiken om het muziekje te voorzien van een nieuwe opmaak.