Partijoverzicht

From MusiCAD

In het partijoverzicht (te bereiken via [Partijen|Partijoverzicht], <F3> of icon-partijoverzicht.jpg )staan alle beschikbare aanwezige partijen vermeld.

Niet alle partijen zullen altijd zichtbaar zijn...

partij-overzicht

In de eerste kolom staat het nummer van de partij in de partituur. Deze blijven steeds gelijk ook al veranderen de namen, of volgorde van de partijen. Hier kun je met de muis een partij naar de gewenste plek slepen.

  • Het onderstreepte nummer is de hoofdpartij die bepalend is voor akkoorden en maatstrepen.
  • Een A in deze kolom geeft aan dat de partij automatisch gegenereerd is en dus steeds automatisch aangepast zal worden als de hoofdpartij verandert.
  • Je maakt een partij aktief door op eerste kolom te klikken. (of met <tab> naar de tabel te gaan en met <Enter> te selecteren)

Onder balk kun je zien en aangeven in welke volgorde de partijen in de partituur moeten komen. Een aantal partijkenmerken wordt hier ook weergeven:

  • een cijfer geeft de volgorde in de partituur weer; een niet zichtbare partij krijgt een --teken.
  • een pijltje omhoog of omlaag partijoverzicht1.jpggeeft aan dat de stokken omhoog of omlaag geforceerd zijn voor deze partij. Met <+> en <-> kun je balknummers zo aanpassen dat er meer partijen in een balk worden neergezet. Verplaatsen van partijen in de partituur gaat het eenvoudigst door deze in het partijoverzicht te slepen met de eerste kolom;
  • van partijen gemarkeerd met een s worden als solopartij weergegeven;
  • in partijen gemarkeerd met een rest4.jpg worden balken die uitsluitend uit rusten bestaan weggelaten;

Onder partij zie je namen van de partijen zoals deze in de menu's en dialogen gebruikt worden.

Onder de tab gegevens is de partijtitel aan te passen.

Onder instrument staan de namen van de instrumenten waarmee de partij gespeeld zal worden. Rechtsklikken (of <F3>) geeft een lijst met mogelijke instrumenten.

Onder midi zie je het midi-kanaal dat gebruikt wordt voor weergave. Zolang er niet meer dan 16 partijen zijn kunnen deze ieder hun eigen midi-kanaal krijgen. Met <+> en <-> kun je midikanalen aanpassen.

Onder verstemming (ook wel transpositie) staat het aantal halve tonen dat de partij hoger of lager wordt afgespeeld dan er staat (nodig voor transponerende instrumenten zoals trompet, contrabas enz.

Onder volume geef je op hoe hard de partij afgespeeld moet worden (tussen 0 en 127). Met <+> en <-> kun je hier volumes aanpassen (zie ook dynamiek). Een met partijoverzicht19.jpg onhoorbaar gemaakte partij zie je onder volume gemarkeerd als musicad-onhoorbaar.jpg

Onder titel staat de beschrijving van de partij zoals die in de partituur bij de eerste regel wordt afgedrukt. De naam van de partij kan hetzelfde zijn als de partijtitel maar hoeft niet. Hoe dat gebeurt vind je onder tekstopmaak

Onder verkort staat de (verkorte) naam van de partij zoals die in de partituur bij/vooraan de overige regels kan worden afgedrukt.

Boven het partijoverzicht staat een knoppenbalk waarmee de partituurindeling aangepast kan worden.

partijoverzicht2.jpg schuif partij naar beneden in de partituur
partijoverzicht3.jpg schuif partij naar boven in de partituur
partijoverzicht4.jpg zet partij in voorgaande balk (en vice versa)
partijoverzicht5.jpg zet stokken omhoog
partijoverzicht6.jpg zet stokken omlaag
partijoverzicht7.jpg maak solopartij
partijoverzicht8.jpg maak tekstpartij
partijoverzicht9.jpg laat rustbalken weg uit partituur
partijoverzicht10.jpg groepeer met accolade
partijoverzicht11.jpg groepeer met vierkante haak
partijoverzicht12.jpg maatstreeponderbreking na partij
partijoverzicht13.jpg maak een partij zichtbaar en weer onzichtbaar in een partituur
partijoverzicht14.jpg zet partij aan- en uit voor afspelen Maak een partij in een partituur hiermee hoorbaar of onhoorbaar zonder het volume aan te passen.

In het overzicht zijn onhoorbare partijen gemarkeerd met een doorgestreept oor.

partijoverzicht15.jpg Kies een instrument voor de geselecteerde partij
partijoverzicht16.jpg verwijder partij
partijoverzicht17.jpg bewerk partij
partijoverzicht18.jpg maak nieuwe partij

Om van een partituur alleen de gemarkeerde (laatst met <Enter> geselecteerde) partij te gebruiken kun je het veld Partituur uitvinken. In partituurweergave worden multirusten volledig uitgeschreven.

Meer details van een partij vind je onder partijgegevens. Hier zie de gegevens van de actieve partij (die met het pijltje)

Het resultaat van bovenstaande instelling is als volgt:

  • Van de onderste partij (5e stem) wordt alleen de tekst meegenomen (hier de akkoorden)
  • De onderste drie partijen worden gegroepeerd met een groephaak waarbij balken die uit alleen rusten bestaan worden weggelaten.

Zie ook