Partijgegevens

From MusiCAD

Van partijen in het partijoverzicht kunnen veel meer gegevens ingesteld worden dan in het overzicht te zien is. Per partij zijn deze bewerkbaar in het scherm partijgegevens, te bereiken via het tabblad [Gegevens] naast het [Partijoverzicht]

partijgegevens

Partijnaam
Naam van de partij zoals die op de statusregel en in de mixer vermeld wordt. Voor pianopartijen geef je hier bijv. rechterhand op. De partijnaam wordt normaliter nooit afgedrukt.
PartijKop
Tekst die - indien gewenst - als partijkop in de muziek (of boven een partijuittreksel) vermeld moet worden.
Afkorting
Verkorte kop die - indien gewenst - voor iedere balk afgedrukt moet worden in een partituur.
Stemming
Tekst die partijverstemming aangeeft als deze niet standaard is (bijv. Bes-partij) ten behoeve van partijuittreksels.
Akkoorddiagrammen
Instrumentcode uit grepentabel van een (snaar)instrument waarvoor akkoorddiagrammen weergegeven moeten worden.
Instrument
Instrumentnaam van de partij. Je kiest uit een lijst met mogelijke instrumenten.
Bovenbalkhoogte
Bovenbalkhoogte geeft extra hoogte boven balk van deze partij
Onderbalkhoogte
Onderbalkhoogte geeft extra hoogte onder balk van deze partij
AantalLijnen
Aantal lijnen per notenbalk (meestal dus 5)
Transpositie
Transpositie of verstemming: in aantal halve noten dat hoger/lager afgespeeld wordt.
MIDI-kanaal
MIDI-kanaal voor weergave tijdens afspelen.
Volume
Relatieve partijvolume tussen 0 en 127. Zie ook de mixer.
Balans
Met balans ('pan') wordt de positie in het stereobeeld bepaald. 0=links, 127=rechts (zie vooral ook de mixer)
Vingerzetting boven balk
Eventuele vingerzettingstekens moeten voor deze partij boven de balk genoteerd worden.
Vingerzetting onder balk
Eventuele vingerzettingstekens moeten voor deze partij onder de balk genoteerd worden
NootLetters
Geef in deze partij alle nootnamen met een letter in het nootbolletje weer
HelpLetters
Geef in deze partij alle nootnamen boven de balk weer.
Hoorbaar
Geef hiermee aan of de partij hoorbaar moet zijn bij afspelen. Dit is niet helemaal hetzelfde als partijvolume nul maken; in het laatste geval worden de MIDI-gegevens wel meegenomen.
Maataccenten
Als je wilt dat eerste tel en/of eerste noten van clusters in de partij luider gespeeld moeten worden vink je maataccenten hoorbaar af.
Zichtbaar
Geef hiermee aan of de partij zichtbaar moet zijn bij weergave in een partituur.
Tekstweergave
Als je de tekst die bij een partij genoteerd staat (zoals zoals repetitiemarkeringen [A], aanwijzingen en liedtekst wilt meenemen bij afdrukken, zonder de partij zelf te zien vink je tekstweergave af. Het partijkenmerk 'zichtbaar' van die partij wordt automatisch mee aangevinkt.
Berekend
Een onzichtbare partij kan mee berekend worden alsof deze wel zichtbaar zou zijn. Deze instelling zorgt ervoor dat alle afzonderlijk afgedrukte partijen in een partituur een overeenkomstige layout krijgen..
Maatstreeponderbreking
Als maatstreeponderbreking is aangevinkt dan worden maatstrepen in regels in een partituur voor deze partij hier onderbroken.
Accolade
Groeperen van partijen met een accolade. Alle partijen die het kenmerk accolade hebben worden vooraan de balk gegroepeerd met een accolade.
AccoladeOnderbreking
Als je meerdere groepen partijen wilt verbinden met accolades dan moet je bij iedere laatste partij het kenmerk accoladeonderbreking aanvinken
Groephaak
Groeperen van partijen met een teksthaak. Alle partijen die het kenmerk groephaak hebben worden vooraan de balk gegroepeerd met een teksthaak.
GroephaakOnderbreking
Als je meerdere groepen partijen wilt verbinden met teksthaken dan moet je bij iedere laatste partij het kenmerk groephaakonderbreking aanvinken
Zangpartij
zangpartij - losse noten in plaats van clustering
Weglaten Maatstrepen
Laat automatische maatstrepen in deze .partij weg.
Weglaten Rustbalken
Laat in de partituur balken die uitsluitend uit rusten bestaan weg.
Solopartij
Een solopartij wordt met kleine nootjes (cue-size) moet worden weergegeven (bijv. zang-solo met pianobegeleiding) zie ook partijoverzicht.
Sychronisatierust zichtbaar
Geeft aan of door MusiCAD toegevoegde rusten zichtbaar moeten worden (grijze-rusten).
Maatvoortzetting
Als maatvoortzetting groter is dan 0 worden de noten van de eerste maten (aantal als opgegeven) van die partij 'voortgezet' in de rest van de partij. Met name geschikt voor percussiepartijen.

Zie ook