Nootflip

From MusiCAD

'Flippen' van een noot wil zeggen dat het nootbolletje aan de 'verkeerde' kant van van de stok gehangen wordt.

nootflip

De tweede en vierde noot zijn hier 'geflipt'. Vaak zul je als je met dit soort notatie wilt/moet werken de individuele nootafstanden (witruimte) eveneens handmatig willen aanpassen.

Vooral In piano en gitaar-partijen waar in een balk meer melodielijnen genoteerd moeten worden heb je dit soms nodig om in akkoorden de bolletjes die op secunde-afstanden staan te corrigeren. In de meeste gevallen detecteert MusiCAD overlap automatisch.

Bij alleenstaande noten is de aan de verkeerde kant hangen van de stok niet zinvol. In plaats daarvan wordt de noot ten opzichte van andere noten in de partituur afhankelijk van de stokrichting naar links of rechts verschoven. Onderstaand voorbeeld laat zien hoe twee partijen op een balk overlappende noten geeft (f en g) (bovenste plaatje) Als nootflip wordt gebruikt verschuift de g naar rechts en is er geen overlap meer zichtbaar.

nootflip

nootflip

Een 'nootflip' kun je ook bewerkstelligen met sneltoets <ctrl-2>.