Akkoorden

From MusiCAD

akkoorden - twee- en meerklanken - met twee of meer bolletjes aan een stok maak je als volgt:

  • ga naar de noot waar een tweede bolletje aan diezelfde stok moet komen;
  • met <Insert> voeg je het extra bolletje in;

Als muisklik op invoegen staat (insert is niet ingedrukt) en de akkoordmodus is geselecteerd (chord ingedrukt) dan kun je noten aan bestaande stokken hangen met de muis of <Enter>

Volgnoten doen niet mee met de bepaling van 'zachte' of 'automatische' maatstrepen. Op de notatiebalk worden volgnoten grijs weergegeven en zijn op de statusregel te herkennen aan een & (ampersand-teken). Duur en toonhoogte van volgnoten zijn op dezelfde manier te wijzigen als bij hoofdnoten.

In principe zal MusiCAD de plek van de noot en bijbehorende zaken als kruisen/mollen, overbindingen zelf proberen te regelen. Waar dat niet goed gaat kun je met het nootkenmerkenmenu daar meestal wel wat aan doen.

Akkoorden kun je indien gewenst ook als akkoordsymbolen opgeven. Ook in liedteksten kun je akkoordsymbolen gebruiken.

akkoorden

Zie ook voorbeelden voor het invoeren van ingewikkelder muziek, en het losmaken van noten uit een akkoordcluster (stokrichting) alsook het weer samenstellen van nieuwe clusters uit akkoordnoten (dubbelclusters)

Zie ook