Overbindingen

From MusiCAD

Met een overbinding (bindingsboog) kun je een lange noot splitsen in twee (of meer) afzonderlijke noten. Dit is o.a. nodig als een noot 'over-de-maatstreep-heen' gespeeld moet worden, of 'over-de-tel-heen' om het metrum goed weer te geven:

echte overbindingen

Begin-overbinding voer je in met <9> , het einde met <0> Die keuze voor 0 en 9 is minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt; op de meeste toetsenborden zijn dat de toetsen waar ook de haakjes op staan. Als je de einde-overbinding bij de tweede noot invoert, dan zoekt MusiCAD meteen daar de vorige noot bij en als die dezelfde hoogte heeft, wordt deze meteen van begin-overbinding voorzien.

Om een overbinding weer te verwijderen gebruik je nogmaals dezelfde toets (of de knop in het nootkenmerkenmenu) Om alle overbindingen in een keer te verwijderen zorg je dat een (deel) van de muziek geselecteerd is en gebruik je het contextmenu.

Overbindingen staan in principe tussen noten van gelijke hoogte, maar kunnen in MusiCAD gemakshalve ook gebruikt worden tussen noten van verschillende hoogte (in feite dus geen overbinding maar legato, articulatie, streekrichting of frasering).

overbindingen als legato

Een als overbinding gebruikte boog in MusiCAD loopt altijd van nootbolletje naar nootbolletje, en blijft bij transponeren daarom altijd op de juiste plek staan. 'Echte' overbindingen beginnen vlak achter de noot (of achter een eventuele punt), en lopen tot vlak voor de volgende noot. Als je de overbinding toch als legatoboog genoteerd wil hebben kun je de weergave veranderen in het nootkenmerkenmenu: forceer als legatoboog. of <ctrl-0>

Overbindingen die te kort zouden worden om nog leesbaar te blijven, worden door MusiCAD als legatoboog genoteerd. Door de noten verder uit elkaar te zetten kun je de overbinding weer als zodanig laten zien. De minimale afstand voor weergave als overbinding geef je op bij opmaak.

Overbindingen zijn gekoppeld aan de noot (zichtbaar aan ( op de statusregel).

De richting van overbindingen (onderlangs of bovenover) wordt in principe door MusiCAD bepaald aan de hand van de noothoogte en stokrichting. Als je het toch anders wilt zien kun je met <shift-ctrl-Pijltje omhoog> en <shift-ctrl-Pijltje omlaag> vastleggen hoe het dan wel moet (ook nootkenmerkenmenu)

meervoudige overbindingen

Als een over een maatstreep heen gebonden noot van een voorteken (kruis/mol/herstellingsteken) was voorzien, dan moet in MusiCAD bij de tweede noot het voorteken onderdrukt worden met <shift-w> (waarschuwingsteken)

Zie ook