Automatische partij

From MusiCAD

MusiCAD kent een aantal typen automatische partijen die je onder andere kunt gebruiken als begeleidingspartij

Alle automatische partijen worden indien nodig opnieuw gemaakt op basis van een andere partij. Meestal zal dat de hoofdpartij zijn (herkenbaar in het partijmenu aan de onderstreping) Als die partij verandert - wanneer er bijvoorbeeld noten worden toegevoegd of verwijderd, maatstrepen of maatsoorten worden toegevoegd of veranderd enz. - dan worden alle daarvan afhankelijke partijen ook aangepast.

Een automatische harmonische partij wordt wanneer nodig steeds aangemaakt vanuit de akkoordsymbolen die bij de hoofdmelodie zijn opgegeven. Als een akkoordsymbool wordt veranderd, toegevoegd of verwijderd dan verandert zo'n harmonische partij mee.

Als een automatische partij wordt bewerkt is deze niet langer 'automatisch' en wordt niet meer aangepast. Als je merkt dat de automatische partijen ineens ophouden, dan heb je meestal (onbedoeld) een automatische partij bewerkt.

De instrumentatie van de automatische partijen kun je vinden onder arrangeren.

Om bijvoorbeeld een ondertertspartij bij te maken ga je naar: [Partijen|Nieuwe partij|Parallelpartij|Onderterts]

Sjablonen

In opmaaksjablonen kun je ook gebruik maken van automatische partijen middels de sjabloonfunctie ADDPART(id)

Voor de nieuw te maken automatische partij zet je id op een van de volgende mogelijkheden:

ID omschrijving
ARPEGGIO1 Arpeggio partij 1
ARPEGGIO2 Arpeggio partij 2
ARPEGGIO3 Arpeggio partij 3
ARPEGGIO4 Arpeggio partij 4
CHORDS1 Akkoordpartij op de afterbeat
CHORDS2 Akkoordpartij op de beat
CHORDS3 Akkoordpartij op de eerste tel
CHORDS4 Akkoordpartij op alle tellen
PIANO1 Pianopartij
PIANO2 Pianopartij
PIANO3 Pianopartij
PIANO4 Pianopartij
BASS1 Baspartij
BASS2 Baspartij
BASS3 Baspartij
BASS4 Baspartij
DRONE Doedelzakpartij op de grondtoon
FUNDAMENTAL grondtoonpartij op basis van de akkoorden
CHORDSYMBOLS akkoordenschema
CHORDTICKS slaggitaarpartij
DRUMS1 slagwerkpartij
DRUMS2 slagwerkpartij
REST partij met alleen rusten
IN3UP Boventertspartij in de huidige partij
3UP Boventertspartij als afzonderlijke partij
IN3DN Ondertertspartij in de huidige partij
3DN Ondertertspartij als afzonderlijke partij
IN12DN Onderoctaafpartij in de huidige partij
12DN Onderoctaafpartij als afzonderlijke partij
IN12UP Bovenoctaafpartij in de huidige partij
12UP Bovenoctaafpartij als afzonderlijke partij
IN6UP Bovensextpartij in de huidige partij
6UP Bovensextpartij als afzonderlijke partij
IN6DN Ondersextpartij in de huidige partij
6DN Ondersextpartij als afzonderlijke partij
COPY1 Kopiepartij

Met behulp van meegeleverde of zelf te maken begeleidingsarrangementen zijn veel uitgebreidere en ingewikkelder automatische arrangementen eenvoudig toe te voegen.