Akkoordenschema

From MusiCAD

Een akkoordenschema is een weergave van de harmonische structuur van een muziekstuk. Meestal worden daartoe akkoordsymbolen in combinatie met maatstrepen en telstrepen gebruikt.

akkoordenschema

MusiCAD kan vanuit de bij de hoofdpartij opgegeven akkoordsymbolen een automatische partij met het akkoordenschema bij maken waarin ook telstrepen (streep op iedere tel van de maat) aangegeven kunnen worden.

selecteer akkoordenschema

Op de notatiebalk ziet zo'n akkoordschema-partij eruit als:

akkoordenschema op de notatiebalk

Voor iedere tel van de maat is er een onzichtbare rust ingelast terwijl de akkoordsymbolen uit de hoofdpartij als tekst in de nieuwe partij gekopieerd zijn.

Dezelfde maten komen in de partituur eruit te zien als:

akkoordenschema in hoofdscherm

Door in tekstopmaak de akkoordweergave uit te zetten worden alle akkoordsymbolen in de hoofdpartij onzichtbaar.

Het resultaat van het akkoordenschema is (met onder opmaak 8 maten per regel ingesteld) het volgende:

akkoordenschema 8 mater per regel

Zie ook