Png-bestanden

From MusiCAD

PNG (Portable Network Graphic) is een grafisch bestandsformaat dat zeer geschikt is voor gebruik op internet.

Je kunt bestanden (als plaatje) opslaan als als png-bestand.

PNG-afbeeldingen nemen relatief weinig ruimte in vergeleken met andere formaten zoals BMP

Bestanden

.abc.arr.bmp.gif.jpg.ini.license.mc.mcd.mck.mid.min.msj.mp3.mxl.mfr.mpl.msd.mtl.musicmxl.pdf.png.ps.tmc.translate.txt.xml.~mc0