Klaviertoetsen

From MusiCAD

Een klavierbestand .MCK wordt gebruikt om te bepalen welke toets met welke noot moet corresponderen tijdens gebruik van het toetsenbord van de PC als MIDI-klavier. Dit staat helemaal los van de sneltoetstoewijzing. Voor niet-standaard toetsenborden zul je aanpassingen moeten maken...

Hieronder staat de standaard indeling voor het bespelen van een PC-toetsenbord als twee manualen t.b.v. van MIDI-invoer

klaviertinvoer.jpg

De spatiebalk staat ingesteld als rust invoer, de functietoetsen en pijltjestoetsen houden hun gewone werking.

!*********************************************************
!* 20070413 MusiCAD keydefinitions 
!* for use of PC-keyboard piano-wise
!*
!* format: <Scancode>=<MIDIkey>
!*     everything after an exlamation mark is comment
!*
!* (c)1997-2012 Musys Software
!*********************************************************
!upper-row are black keys
41=42 !  `   F#4
 2=44 !  1   G#4
 3=46 !  2   A#4
 5=49 !  4   C#5
 6=51 !  5   D#5
 8=54 !  7   F#5
 9=56 !  8   G#5
10=58 !  9   A#5
12=61 !  -   C#6
13=63 !  =   D#6

!2nd-row are white keys
15=43 ! TAB   G4
16=45 ! q    A4
17=47 ! w    B4
18=48 ! e    C5
19=50 ! r    D5
20=52 ! t    E5
21=53 ! y    F5
22=55 ! u    G5
23=57 ! i    A5
24=59 ! o    B5
25=60 ! p    C6
26=62 ! [    D6
27=64 ! ]    E6
43=65 ! \    F6

!3rd-row are black keys again
58=66 ! cpslck F#6
30=68 ! a    G#6
31=70 ! s    A#6
33=73 ! f    C#7
34=75 ! g    D#7
36=78 ! j    F#7
37=80 ! k    G#7
38=82 ! l    A#7
40=85 ! '    C#8
28=87 ! Enter  D#8

!4th-row are white keys once more
42=67 ! l-shft G6
44=69 ! z    A6
45=71 ! x    B6
46=72 ! c    C7
47=74 ! v    D7
48=76 ! b    E7
49=77 ! n    F7
50=79 ! m    G7
51=81 ! ,    A7
52=83 ! .    B7
53=84 ! /    C8
54=86 ! r-shft D8

!* keyboards having a two row-high 
!* ENTER key, should have next two lines exclamation marks 
!* removed on first position.
!28=65 ! Enter  D#8
!43=87 ! \    E8

57=-48 ! space

Bestanden

.abc.arr.bmp.gif.jpg.ini.license.mc.mcd.mck.mid.min.msj.mp3.mxl.mfr.mpl.msd.mtl.musicmxl.pdf.png.ps.tmc.translate.txt.xml.~mc0