Abc

From MusiCAD

ABC is een bestandsformaat voor uitwisselen en archiveren van muziek. Op het wereld wijde web is veel (volks)muziek in dit formaat te vinden.

Voor een overzicht zie: https://abcnotation.com

Muziek die je op deze manier noteert is heel compact en ook voor gewone muzikanten - met de nodige oefening - min of meer leesbaar.

Voorbeeld

Een voorbeeldje staat hieronder.

X:1
T:Astleys Ride
M:4/4
L:1/8
K:D
af|: d2 d2 d2 cd|e2 e2 e2 fe|dcBA B2 c2|defg agfe|
d2 d2 d2 cd |e2 e2 e2 fe|dcBA B2 c2 |1 d4 d2 af :|2 d4 d2 z A
|:f2 f2 f2 ef|g2 g2 gabg|e2 e2 e2 de|f2 f2 fgaf|
d2 d2 d2 cd |e2 e2 e2 fe|dcBA B2 c2 |1 d4 d2 zA :|2 d4 d2 z2||

Met als resultaat:

Astleys ride.png

MusiCAD kan ABC-bestanden zowel lezen als schrijven.

In het bestand-menu kun je onder [Openen] als bestandstype ABC-muziekbestanden kiezen.

Bewaren als ABC-muziek kan onder [Bewaren-Als], waarna je als type ABC-muziekbestanden kiest.

Over het algemeen zal er bij bewaren als ABC-bestand informatie verloren gaan.

ABC-muziekbestanden krijgen in MusiCAD de extensie .abc

tekstvelden

Bij inlezen van een abc-bestand worden tekstvelden in abc zo goed mogelijk omgezet naar corresponderende MusiCAD titelgegevens

B (book) Info
C (composer) Componist, Arrangeur
D (discography) Info
G (group) Stemming
H (history) Info
O (origin) Land, Streek
N (notes) Commentaar
R (rhythm) Stijl
S (source) Bron
T (title) Titel, Subtitel, SubTitel2
Z (transcription notes) Arrangeur

Bij bewaren als abc-bestand gebeurt het omgekeerde

abc met meerdere muziekjes

Wanneer je een ABC-bestandje opent dat meer dan 1 muziekje bevat krijg je een lijst met de betreffende muziekjes waaruit je er 1 kunt kiezen.

abcbest.jpg

Achter elkaar staan:

 • Volgnummer in het .abc bestand
 • Titel
 • Informatie:
  • A als de melodie akkoordsymbolen bevat (of iets wat er uitziet als akkoordsymbolen)
  • W als de melodie een tekstblok met liedtekst bevat
  • w als er in de melodie liedtekst is opgegeven.
 • aantal partijen in de muziek

MusiCAD vertaalt na een druk op [OK] het gekozen muziekje (zo goed mogelijk) naar een MC-bestand waarna je dit ter bewerking op je scherm krijgt.

Voor meer informatie over de abc-standaard zie: https://abcnotation.com/wiki/abc:standard

Niet ondersteunde faciliteiten

MusiCAD kan de meeste ABC-bestanden redelijk goed lezen en schrijven, inclusief meerstemmige partituren. Niet alle faciliteiten van de abc-standaard 2.0 zijn aanwezig zoals:

 •  abc-macro's
 •  stylesheets
 •  symbol-lines (regels met alleen symbolen, beginnend met s: )

Uitbreidingen

MusiCAD biedt een aantal mogelijkheden die in standaard abc niet ondersteund worden zoals percussie en nootvorm.

MusiCAD nootvorm

De onderstaande extra 'decoraties' worden door MusiCAD gebruikt bij opslaan en inlezen van abc.

MusiCAD mogelijkheid Decoratie Korte vorm
stichnoten !sSmall! !.!
percussieteken X !sCross! !X!
percussieteken X met - (cymbal crash) !sDash! !x!
percussieteken X met O (hi-hat open) !sCircle! !O!
percussieteken / !sSlash! !/!
nootvorm driehoek !sTriangle! !T!
nootvorm open ruit (flageolet) !sDOpen! !Q!
nootvorm open ruit (flageolet) !sDClosed! !q!

Met herdefiniëren in abc kun je betrekkelijk eenvoudig slagwerk noteren

  U: k=!sCross!
  U: o=!sCircle!
  U: q=!sDash!

importeren

Na importeren van een abc-muziekbestand controleert MusiCAD of er een sjabloon aanwezig is voor toepassing op geïmporteerde abc-bestanden. Als er bij [Voorkeuren|Bestanden|ABC-opmaaksjabloon] een sjabloonnnaam is ingevuld (standaard staat daar 'mc-defabc') dan wordt dat sjabloon toegepast.


Bestanden

.abc.arr.bmp.gif.jpg.ini.license.mc.mcd.mck.mid.min.msj.mp3.mxl.mfr.mpl.msd.mtl.musicmxl.pdf.png.ps.tmc.translate.txt.xml.~mc0