Instellingenbestand

From MusiCAD

In tegenstelling tot MusiCAD versies 1 en 2 worden instellingsgegevens nu leesbaar opgeslagen in een .INI bestand. Vrijwel al deze instellingen zijn in MusiCAD aan te passen met o.a. dialoogschermen. Onder [Help|Info] is een knopje ini te vinden om het bestand als tekst te bewerken en daarna opnieuw in te lezen. Buiten MusiCAD kun je deze indien nodig ook aanpassen met bijvoorbeeld een programma zoals notepad. In de muziekjes, en in sjablonen worden instellingsgegevens op soortgelijke manier bewaard.

Je kunt de naam waaronder MusiCAD het ini-bestand zoekt en weer opslaat zelf aanpassen door op de commandoregel de optie /Y=C:\mijnlocatie\mijninstellingen.ini mee te geven.

Het ini-bestand voor MusiCAD 3 en 4 heeft onderstaande structuur.

Alle namen die beginnen met i zijn integers (gehele getallen), s staat voor string (tekst), b voor boolean (0 of 1), f voor fonts, m voor MIDI-kanaal instellingen.

[SETUP]
colStaff=clGray
colNote=clBlack
colDimmed=clGray
colSelect=clRed
colPaper=clWhite
colMark=clBlue
colFrame=clGray
colBorder=clGray
colCursorFG=clYellow
colCursorBK=clRed
colPrintStaff=clBlack
colPrintPaper=clWhite
colPrintNote=clBlack
colAltEdit=clBlue
sndClick=SystemDefault
sndAlert=SystemAsterisk
sndWarn=SystemQuestion
sndError=SystemExclamation
sndFatal=SystemHand
iZoomPct=0
iScreenWidth=320
iScreenHeight=240
bUseColor=1
sMCLastName=m:\release3\Trad - Hassapikos.MC
bLastRecall=1
sHistoryTxt0=m:\..elease3\Trad - Hassapikos.MC
sHistoryTxt1=m:\..e3\Von Weber - Gondellied.MC
sHistoryTxt2=m:\..Trad - Scotland The Brave.MC
sHistoryTxt3=m:\..se3\Trad - Sandansko Horo.MC
sHistoryTxt4=m:\..3\Trad - Die Mey Playsant.MC
sHistoryTxt5=
sHistoryTxt6=
sHistory7Txt=
sHistory8Txt=
sHistory9Txt=
sHistoryFile0=m:\release3\Trad - Hassapikos.MC
sHistoryFile1=m:\release3\Von Weber - Gondellied.MC
sHistoryFile2=m:\release3\Trad - Scotland The Brave.MC
sHistoryFile3=m:\release3\Trad - Sandansko Horo.MC
sHistoryFile4=m:\release3\Trad - Die Mey Playsant.MC
sHistoryFile5=
sHistoryFile6=
sHistoryFile7=
sHistoryFile8=
sHistoryFile9=
sUndoFile=undo.mc
sRedoFile=redo.mc
sPlacesSpec1=$(MYMUSIC)
sPlacesSpec2=$(PERSONAL)
sPlacesSpec3=$(COMMON_TEMPLATES)
sPlacesSpec4=$eDEMO
sPlacesSpec5=$(COMMON_MUSIC)
sPlacesText1=Muziek
sPlacesText2=Doc
sPlacesText3=Sjabl
sPlacesText4=Demo
sPlacesText5=All
bConfirmQuit=0
bBeepOnError=1
bNoErrLog=0
bCopyText=0
bAdvanced=0
iMonitor=0
iLanguage=78
sTmpPrefix=~~
sLanguageDLL=MSG32NL.DLL
iMacroParseLevel=2
iSaveInterval=3
iMaxBackups=2
iMaxGlobalUndo=10
iQuantNote=1/16
iQuantRest=1/16
iQuantSmall=1/32
iMIDIFilter=0xffff
iMIDIShiftIn=0
iMIDIShiftOut=0
iMIDILevel=0
iMIDIInputChannel=4
iMIDIInputVolume=100
iMIDISplit=C3
iMIDIOutputType=0
iMIDIInputType=0
iABCnr=0
bMIDIText=1
bMIDItype=0
bQuantTriads=0
bQuantSplit=1
bQuantGrace=0
bQuantShort=0
bQuantLead=1
bShowAfterImport=1
bGM=1
bGS=1
bTrackEdit=0
sDirMusiCAD=c:\program files\musys software\mc3b608\
sDirMC=m:\release3\
sDirTemplates=$(COMMON_TEMPLATES)
sDirDocuments=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\
sDirPictures=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\mijn afbeeldingen\
sDirABC=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\mijn muziek\
sDirMIDI=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\mijn muziek\
sDirSearch=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\
sDirSave=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\
sDirTmp=$(TEMPDIR)
sFilEditBackup=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\__BACKUP.MC
sFilEditCopy=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\__COPY.MC
sFilABC2MC=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\__ABC2MC.MC
sFilSequence=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\__SEQ.MSQ
sFilInstruments=C:\Program Files\Musys Software\MC3B608\STD_NL.MIN
sFilMIDI=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\MCMIDI.MID
sFilIni=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\MC3.INI
sFilTips=T:\MC3\TIPS_NL.TXT
sFilSjabloneMC=
sFilSjabloneABC=
sFilSjabloneMIDI=
sFilSjabloneTXT=C:\Program Files\Musys Software\MC3B608\DEFTXT.MSJ
sFilTemplate=
sFilEditKeys=C:\Program Files\Musys Software\MC3B608\STANDARD.MSD
sFilMIDIKeys=C:\Program Files\Musys Software\MC3B608\STANDARD.MCK
sFilGSDest=C:\DOCUME~1\arent\LOCALS~1\Temp\MCPRINT.PS
sFilErrorLog=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\ERRORLOG.TXT
sFilRegForm=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\REGFORM.TXT
sDirGS=c:\program files\musys software\mc3b608\gs\
bWriteLayout=1
bReadLayout=1
sSendToEMail=Muziek Archief MusiCAD <muzamus@dse.nl>
sMIDIname=MCMIDI
sFileSearch=
sFragmentName=FRAGMENT
sGSCommand=GS550.EXE
sGSPrintOptions=-q -dBATCH -dNOPAUSE
sGSDevice=mswinpr2
sNewPart=
sModify=
iMaxMenuFiles=5
bTaskPanelVisible=0
bGhostScript=1
bShowHints=1
bSafe1=0
bSafe2=0
bSafe3=0
nEditManualSize=0
iEditX=5
iEditY=4
iPlayDur=100
iEditDur=1/4
cEditStyle=SwitchChordInsert
cLastCommand=Undefined
cUser1=Undefined
cUser2=Undefined
cUser3=Undefined
cUser4=Undefined
iUndoLimit=30
bFastRepaint=0
bAutoDur=0
bAutoCorrect=1
bWideScroll=0
bShowMarks=1
bWarnBlock=0
bAutoEqualize=1
bCombiDefault=0
bMatchArcs=0
bSkipText=0
bSkipNotes=0
bAllowScoreEdit=1
bPrependAcc=0
bSuppressErrors=0
bClickInsert=0
bUseMIDI=0
bConfirmOK=1
bSoundWithoutFocus=1
bInsertMode=0
iDrumNote1=35
iDrumNote2=42
iDrumNote3=38
iDrumNote4=42
iDrumNote5=35
iDrumNote6=42
iDrumNote7=38
iDrumNote8=42
iDrumRoll1=0
iDrumRoll2=0
iDrumRoll3=0
iDrumRoll4=2
iDrumRoll5=0
iDrumRoll6=0
iDrumRoll7=0
iDrumRoll8=2
iDrumSplit1=1
iDrumSplit2=2
iDrumSplit3=1
iDrumSplit4=1
iDrumSplit5=1
iDrumSplit6=2
iDrumSplit7=1
iDrumSplit8=1
iPercInstr=54
bTickLines=0
bPercBeat1=1
bPercBeat2=0
bPercBeat3=0
bPercBeat4=0
bPercBeat5=1
bPercBeat6=0
bPercBeat7=0
bPercBeat8=0
bPercSync1=0
bPercSync2=0
bPercSync3=0
bPercSync4=0
bPercSync5=0
bPercSync6=0
bPercSync7=0
bPercSync8=0
bDrumSync1=0
bDrumSync2=0
bDrumSync3=0
bDrumSync4=0
bDrumSync5=0
bDrumSync6=0
bDrumSync7=0
bDrumSync8=0
bTracking=1
bStatusLine=1
bShowInfo=1
bMIDIMetro=1
bMIDIEcho=1
bShowTips=0
iMetronomeHi=77
iMetronomeLo=76
iMetronomeVolume=100
iRecordTempo=120
iRecordBeats=4
iDrumProgram=0
iChordNoteLo=F3
iChordNoteHi=C5
iBassNoteLo=E1
iBassNoteHi=B3
iMIDITuning=0
sKey=C
sClef=v
sMeter=4/4
sContactEmail=info@musys.nl
iSortInstrumentMenu=1
sTemplate=1 partij Vioolsleutel
iClocksPerSecond=500
mInstrPiano=(0,80,0,0,0,64)
mInstrBass=(32,110,1,-12,0,125)
mInstrChords=(25,90,2,0,0,2)
mInstrMelody=(71,120,3,0,0,64)
mInstrSubChords=(109,100,4,0,0,100)
mInstrSubMelody=(21,80,5,0,0,90)
mInstrLower=(0,80,6,0,0,50)
mInstrHarmonic=(0,80,7,0,0,64)
mInstrMelodic=(0,80,8,0,0,30)
mInstrRhythm=(0,100,9,0,0,64)
mInstrGM11=(0,80,10,0,0,64)
mInstrGM12=(0,80,11,0,0,64)
mInstrGM13=(0,80,12,0,0,64)
mInstrGM14=(0,80,13,0,0,64)
mInstrGM15=(0,80,14,0,0,64)
mInstrGM16=(0,80,15,0,0,64)
iMenuOptions=4186
iMenuPart=0
iMenuHeaders=0
iMenuTitles=4187
iMenuTxtTitles=0
iMenuVariaLayout=0
iMenuTextLayout=0
iMenuNoteLayout=4107
iMenuPageOpt=0
iMenuMidiOpt=0
iMenuPlayBack=4192
iMenuMidiChannels=0
iMenuColors=0
iMenuSounds=0
iMenuFileOpt=4206
iMenuPlaces=0
iMenuGSOpt=0
sLicense=0
sOwner=Musys Software
sInstallRequest= abcd.efgh.ijkl.mnop.qrst
iSetupOption=0
iRunCount=1371
iInstallCount=0
iCreateCount=66
iExCount=4
iDefLanguage=78
iDebug01=0
iDebug02=0
iDebug03=0
iDebug04=0
sDebug01=
sDebug02=
sDebug03=
sDebug04=
bDebug01=0
bDebug02=0
bDebug03=0
bDebug04=0
iTest01=0
iTest02=0
iTest03=0
iTest04=0
sTest01=
sTest02=
sTest03=
sTest04=
bTest01=0
bTest02=0
bTest03=0
bTest04=0
bOptimize01=1
bOptimize02=0
bOptimize03=0
bOptimize04=0
bOptimize05=0
bOptimize06=0
bOptimize07=0
bOptimize08=0

[MAIN_tlbrDuration]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=2
DockPos=352
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0

[MAIN_tlbrSymbols]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=1
DockPos=383
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0

[MAIN_tlbrEdit]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=0
DockPos=267
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[MAIN_tlbrSwitches]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=1
DockPos=-2
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0

[MAIN_tlbrCKM]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=1
DockPos=263
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0

[MAIN_tlbrPlay]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=0
DockPos=-1
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0

[MAIN_tlbrFile]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=0
DockPos=-8
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0

[MAIN_tlbrScore]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=0
DockPos=664
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[MAIN_tlbrSetup]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=0
DockPos=451
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[MAIN_tlbrUser]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=2
DockPos=586
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[MAIN_tlbrMove]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=2
DockPos=1
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0

[FACTORY_tlbrDuration]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=2
DockPos=352
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[FACTORY_tlbrSymbols]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=1
DockPos=383
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[FACTORY_tlbrEdit]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=0
DockPos=267
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[FACTORY_tlbrSwitches]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=1
DockPos=-2
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[FACTORY_tlbrCKM]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=1
DockPos=263
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[FACTORY_tlbrPlay]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=0
DockPos=-1
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[FACTORY_tlbrFile]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=0
DockPos=-8
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[FACTORY_tlbrScore]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=0
DockPos=664
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0
 
[FACTORY_tlbrSetup]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=0
DockPos=451
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0

[FACTORY_tlbrUser]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=2
DockPos=586
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0

[FACTORY_tlbrMove]
Rev=2000
Visible=1
DockedTo=TBDock1
LastDock=TBDock1
DockRow=2
DockPos=1
FloatLeft=0
FloatTop=0
FloatRightX=0

Bestanden

.abc.arr.bmp.gif.jpg.ini.license.mc.mcd.mck.mid.min.msj.mp3.mxl.mfr.mpl.msd.mtl.musicmxl.pdf.png.ps.tmc.translate.txt.xml.~mc0