Arrangementbestand

From MusiCAD
Hier beschreven faciliteit is mogelijk nog niet (volledig) bruikbaar...

Bij het maken van arrangementen kun je gebruik maken van arrangementbestanden.

Om een akkoordenschema in muziek hoorbaar te maken kon je in MusiCAD altijd al gebruik maken van automatische bas- en akkoordpartijen die gebruik maakten van akkoordsymbolen in de hoofdpartij op basis van de maatsoort. Met arrangementbestanden krijg je veel meer controle over de ritmische aspecten van de begeleiding.

Een arrangementbestand is een melodiebestand waarin een of meerdere maten begeleiding is genoteerd. Arrangementbestanden kun je bewerken als gewone MusiCAD muziekbestanden; ze krijgen alleen de extensie .arr

tweematige sambabegeleiding
Een tweematig samba arrangementbestand voor gitaar: pat-4-4-samba-gitaar.arr

Het te gebruiken patroon als genoteerd in in C-groot wordt bij gebruik van zo'n arrangementbestand toegepast op het akkoordenschema in de te arrangeren muziek. Hierbij is het natuurlijk wel vereist dat het te arrangeren muziekstukje dezelfde maatsoort gebruikt als het arrangementbestand. Bewerken van arrangementbestanden gaat net als met gewone melodiebestanden op de notatiebalk.

Om e.e.a. goed te laten werken met begeleidingsarrangementen moeten de arrangementbestanden voldoen aan onderstaande naamconventie:

pat-N-M-NAAM-INSTRUMENT.arr

De naam begint met pat- gevolgd door de maatsoort N/M waar het arrangement voor gemaakt is. De maatsoort wordt opgegeven met een minteken in plaats van een breukstreep 2/4 wordt daarmee 2-4. NAAM en INSTRUMENT zijn vrij te kiezen maar de huidige begeleidingsarrangementen gebruiken allemaal de naam van de begeleiding. Omdat een complete begeleiding al gauw uit meerdere instrumenten zal bestaan, is het handig om ook het gebruikte instrument te vermelden.


Bestanden

.abc.arr.bmp.gif.jpg.ini.license.mc.mcd.mck.mid.min.msj.mp3.mxl.mfr.mpl.msd.mtl.musicmxl.pdf.png.ps.tmc.translate.txt.xml.~mc0