Musicxml

From MusiCAD

MusicXML is een bestandsformaat voor het zo volledig mogelijk representeren van opgemaakte bladmuziek.

MusiCAD geeft via een tweetal plugins toegang tot import en export van MusicXML bestanden.

Als de plugins geïnstalleerd zijn geven de menu's voor het openen en bewaren van bestanden de optie om MusicXML te lezen en te schrijven.

MXL is de gecomprimeerde variant van MusicXML