Importeren

From MusiCAD
Bestand-import.png

Importeren ([Bestand|Import]) is het openen en vertalen van niet-MusiCAD bestanden naar MusiCAD-syntax. Bij importeren wordt zo goed mogelijk een vertaling gemaakt van de gegevens die in het importbestand beschikbaar zijn.

Importeren is mogelijk voor:

abc-bestanden beschrijven (net als MusiCAD) de noten van de melodie. abc-notatie gaat daarbij uit van de gebruikte toonladder terwijl MusiCAD de noten onafhankelijk van de gebruikte ladder bewaart. abc is een vereenvoudigde afspiegeling van de notatie, terwijl MusiCAD een (vereenvoudigde) vorm van de muziek probeert op te slaan.
midi-bestanden bestaan uit instructies (noot-aan / noot-uit) met de bijbehorende tijd. Hieruit moet de notatie afgeleid worden. Als muziek heel vrij is ingespeeld wordt dat lastig, en zal de tijdinformatie afgerond moeten worden om een nog leesbare notatie te krijgen. Bij importeren gaat dus informatie verloren.
MusicXML is gemaakt om zo precies mogelijk bladmuziek te representeren. Bij importeren gaat informatie verloren; MusiCAD neemt alleen de nootlengte en -hoogte over - de opmaak (clustering, nootafstanden, stoklengte enz.) wordt grotendeels genegeerd.

Zie ook