Wav

From MusiCAD

Een wav-bestand is een (ongecomprimeerd) audio-bestand waarin geen informatie meer is opgeslagen over instrument, speelwijze, enz. Bij opslaan van een wav-bestand slaat MusiCAD eerst het bij de muziek behorende midi-bestand op volgens het partijoverzicht (onhoorbare partijen worden weggelaten).

Om van het midi-bestand vervolgens een wav-bestand te maken is een plugin nodig: MID2WAV.plugin. Pas als de plugin gevonden wordt en goed geconfigureerd is dan zal de mogelijkheid om wav-bestanden op te slaan in het menu [Bestand|Opslaan als] zichtbaar worden.

De MIN2WAV-plugin gebruikt een - los te installeren - programma dat met de informatie uit het midi bestand een wav bestand genereert.

Een (open source) programma dat hiervoor gebruikt kan worden is wildmidi. Behalve het gebruikte midi-conversieprogramma is voor de software synthesizer WildMIDI ook een verzameling geluiden nodig, bijvoorbeeld freepats

WildMIDI
https://github.com/Mindwerks/wildmidi/releases/download/wildmidi-0.4.5/wildmidi-0.4.5-win64.zip

Twee bestanden hierin wildmidi.exe en libWildMidi.dll zijn nodig.

freepats
https://github.com/feross/freepats/archive/refs/heads/master.zip

Het resultaat kan in C:\ProgramData\FreePats gezet worden.

In patches.cfg moet de verwijzing naar C:\ProgramData\FreePats komen.

Gebruik (commandoregel)

wildmidi -o SOMEFILE.wav -c patches.cfg SOMEFILE.mid 

zie ook