Noten invoeren

From MusiCAD

Noten invoeren en wijzigen doe je op de notatiebalk.

Het noot-voor-noot invoeren van een melodie kan op verschillende "wijzen". De duur van de in te voeren noten is afhankelijk van de instelling op de knoppenbalk.

Pijltjestoetsen en Enter

De standaard invoermethode als de knop A niet is ingedrukt.[1] Met <Pijltje omhoog> en <Pijltje omlaag> verplaats je de cursor diatonisch (in de toonladder) over de hoogte van balk. De nootcursor verandert van een kruis in een cirkel. Zodra de nootcursor op de plaats staat waar je een noot wilt invoegen, kun je met <Enter> de noot neerzetten. Met <+> en <-> kun je de cursornoot daarna chromatisch (met halve tonen) omhoog resp. omlaag 'duwen'. Kruisen, mollen en herstellingstekens worden hierbij waar nodig automatisch geplaatst.

Nootletters

Zorg dat directe tekstinvoermodus op noten (a-g) staat. Met de toetsen <a>,<b>,<c>,<d>,<e>,<f>,<g> geef je nu direct de noot in (afhankelijk van de toonsoort levert de <a> de noot a, ais of as enz.). Het octaaf kun je indien nodig met <*> (octaaf hoger) of </> (octaaf lager) aanpassen.

Muis

Zorg dat muis niet ingedrukt is (de muiscursor is een kruis i.p.v. een pijltje), en klik met de muis op de notatiebalk waar je een nieuwe noot wilt zetten. De noot die je zo neerzet krijgt de duur zoals geselecteerd op de knoppenbalk. Als muis ingedrukt is (muiscursor is een pijltje), wordt de nootcursor met een klik verplaatst naar de muispositie.

PC-klavier

Zet tekstinvoermodus op Klavier (1-z) en klavierinvoer aan met midi Het PC-toetsenbord is nu te zien als een orgelklavier met twee manualen: de rijen <q>-<\> en <z>-<?> zijn de witte (piano)toetsen de overige twee rijen de zwarte. De <c> en de <e> representeren de noot C (in verschillende octaven). Iedere toetsaanslag komt als noot op het scherm. De duur van de noot wordt bepaald als bij MIDI-klavier.

MIDI-klavier

Zorg dat een MIDI-klavier goed is aangesloten en zet klavier-invoer midi aan op de knoppenbalk. Bij iedere klavieraanslag wordt een noot met duur zoals geselecteerd op de knoppenbalk achter de nootcursor toegevoegd. Als je een klaviertoets lang indrukt wordt de dubbele duur ingevoerd, bij heel kort indrukken de halve duur ('kort' en 'lang' ten opzichte van het huidige tempo).

In partituurweergave kun je met <Tab> naar een volgende balk. Met <Backspace> kun je de voorgaande noot (links van de nootcursor) verwijderen.

Na iedere wijziging worden de maten op de notatiebalk opnieuw doorgerekend en indien nodig weer (gedeeltelijk) getekend. Met <n> kun je de notatiebalk opnieuw laten tekenen. Dit kan nodig zijn als door wijzigen slechts een gedeelte van het scherm was herschreven.

Met <ESC> kun je het invoeren en wijzigen op de notatiebalk beëindigen. Als er geen fouten gevonden zijn verschijnt de melodie weer op het volledige scherm. Als wel een fout was ontdekt, omdat er bijvoorbeeld twee halve noten in een driekwartsmaat gezet waren, dan laat MusiCAD een foutmelding zien. Als je nu [OK] kiest, gaat MusiCAD op de notatiebalk naar de eerste noot van de maat waarin de fout gevonden was. Het is mogelijk dat de fout eigenlijk al in een maat daarvoor is gemaakt, maar pas verderop tot een melding leidt...

Ook kan het zijn dat er meer dan één fout werd gevonden. In dat geval is een knop met [>>] zichtbaar, waarmee je achtereenvolgens de verschillende fouten kunt laten zien. Als je fout(en) wilt negeren kies je [Annuleer], en de melodie komt met fout(en) en al (hopelijk) op het hele scherm. De eventuele begeleidingspartijen zullen 10 tegen 1 nu verkeerd gaan, en je partituur wordt waarschijnlijk een rommeltje...

Noten:

  1. In versie 4.0 en eerder: zorg dat tekstinvoermodus op akkoordsymbolen staat.