Octaaf

From MusiCAD

Het octaaf waarin een noot genoteerd en/of gespeeld wordt, wordt aangegeven met een cijfer achter de nootnaam.

A4 is de centrale A op de piano (A4=440Hz) en de gebruikelijke stemtoon.

Om aan te geven dat alle noten een octaaf hoger gespeeld moeten worden dan genoteerd gebruik je octaveren (8va)

Om een noot een octaaf omhoog te schuiven gebruik je <*>, een octaaf omlaag gaat met </> musicad-octaven

noot aanduiding benaming bereik opmerkingen
C0 ''C subcontra C0-B0 A0 is laagste toon op piano, lager komt soms bij een groot pijporgel voor
C1 'C contra C1-B1
C2 C groot C2-B2 groot-octaaf want vroeger geschreven met hoofdletter
C3 c klein C3-B3 klein-octaaf want vroeger geschreven met kleine letter
C4 c' eengestreept C4-B4 C4 is centrale c op piano alsook in notatie op een pianosysteem. De centrale A ligt ook in dit octaaf
C5 c'' tweegestreept C5-B5
C6 c''' driegestreept C6-B6 C6 is de 'hoge c' van een sopraanstem
C7 c'''' viergestreept C7-B7
C8 c''''' vijfgestreept C8-B8 C8 is de hoogste toon op een piano, veel hogere tonen zijn muzikaal niet interessant (want voor veel mensen onhoorbaar)

Zie ook