Sleutels

From MusiCAD

De sleutel vooraan in iedere notenbalk geeft een referentiepunt voor alle noten in de balk. Hoewel de vioolsleutel veruit de meest gebruikte sleutel is komen ook andere sleutels (met name de bassleutel) regelmatig voor. De C-sleutel kan op elke lijn voorkomen.

sleutels1.jpg

De sleutel bepaalt in een balk wat de referentienoot is. MusiCAD beschouwt octaaftekens als 8va (ottava, octaveren) 15ma (quindecima, twee octaven hoger) en soortgelijk zaken ook als sleutelwisselingen.

  • Het 'oog' van de vioolsleutel legt vast waar de G4 te vinden is.
  • het midden van altsleutel en tenorsleutel waar de C4 gevonden kan worden.
  • de 15ma en 15ma-bassa 'sleutels' geven aan dat twee octaven hoger/lager gespeeld moet worden.

De drumsleutel of percussiesleutel is de vreemde eend in de bijt: slagwerk wordt niet verondersteld een toonhoogte te hebben.

Het gebruik van een nieuwe sleutel heeft alleen gevolgen voor de notatie van de bladmuziek; niet op de toonhoogte. Met het sleutelmenu <F9> kun je behalve de genoemde sleutels ook octaveringen (8va, 15ma basso, loco) enz. opgeven. MusiCAD beschouwt een octavering als een bijzonder soort sleutel.

Sleutels (en dus ook octavering) moeten altijd aan het begin van een maat genoteerd worden. Na keuze van de gewenste sleutel kun je kiezen of de nieuwe sleutel de voorgaande moet vervangen, of dat er een sleutelwisseling moet worden ingevoegd.

In die gevallen waar toch een sleutelwisseling halverwege een maat moet plaatsvinden heb je een list nodig. Zet op de plaats waar de sleutelwisseling moet komen een harde maatstreep neer. Ook de volgende maatstreep moet nu hard worden vanwege het forceren van een nieuw maatbegin. Na de eerst ingevoerde maatreep kun je nu de gewenste sleutelwissel noteren. De maatstreep zelf maak je onzichtbaar met <x>

sleutelwissel.jpg

Van huis uit noteert MusiCAD een sleutelwissel met een sleutel in kleiner formaat aan het begin van de eerstvolgende maat.

Zie ook