Tempomenu

From MusiCAD

Het tempomenu komt tevoorschijn na gebruik van de knop tempomenu.jpg op de knoppenbalk. Met het tempomenu kunnen tempowisselingen worden opgegeven.

tempomenu

Maak een keuze uit de lijst met tempi of selecteer [...] om zelf een tempo in kwartnoten per minuut op te geven.

Het zo opgegeven tempo is relatief ten opzichte van het begintempo zoals dat in de mixer en onder muziekweergave wordt ingesteld.

Zie ook