Sjabloon-sneltoetsen

From MusiCAD

Er zijn een groot aantal sneltoetsen actief in het hoofdscherm waar een sjabloon aan gekoppeld kan worden of reeds gekoppeld is.

Onder [Snel1] respectievelijk [Snel2] kunnen deze aangepast worden.

voorkeur-sneltoetsen1.jpg

Met het knopje achter iedere sneltoetsnaam kun je een sjabloonbestand kiezen.

Rechtsklikken op de knop laat de inhoud van het bewerkbare sjabloonbestand zien.

Aan de knoppenbalk-knoppen hieronder is een vaste toetscombinatie toegewezen.

Op deze manier kun je een opmaaksjabloon toepassen met behulp van een knop.

Met rechtsklikken op zo'n knop krijg je bovenstaand voorkeuren-scherm te zien.

gebruikerknoppen <Ctrl-Shift-1> t/m <Ctrl-Shift-8>.
schaalknoppen <Ctrl+> / <Ctrl–>
verplaatsknoppen <Ctrl-Home>, <Ctrl-End>, <Ctrl-PageDown>, <Ctrl-PageUp>
positieknoppen <CtrlPijltje omhoog>, <CtrlPijltje omlaag>, <CtrlPijltje naar links>, <CtrlPijltje naar rechts>
verschuifknoppen <AltPijltje naar links>, <AltPijltje naar rechts>

Sjabloonbestanden worden bewaard in eerste schrijfbare map op het zoekpad.

Hieronder volgt een lijst met huidige sjabloontoewijzingen.

Sneltoets Knop Sjabloonbestand Omschrijving
<alt-1>
<alt-2>
<alt-3>
<alt-4> mc-4bars Opmaak in 4 maten/regel
<alt-5>
<alt-6>
<alt-7> mc-stdhdr Standaard kopopmaak
<alt-8> mc-8bars Opmaak in 8 maten/regel
<alt-9>
<alt-0> mc-size100 Standaard groottes
<altPijltje omhoog> move-up mc-linedistminus regelafstand kleiner
<altPijltje omlaag> move-down mc-linedistplus regelafstand groter
<altPijltje naar links> move-left mc-notedistminus noten dichter bij elkaar
<altPijltje naar rechts> move-right mc-notedistplus noten verder uit elkaar
<ctrl +> size-plus mc-sizeplus Alles 5% groter
<ctrl -> size-minus mc-sizemin Alles 5% kleiner
<ctrl *> mc-textsizeplus Tekst 5% groter
<ctrl /> mc-textsizeminus Tekst 5% kleiner
<ctrl .>
<ctrl Enter>
<ctrlPijltje omhoog> cursor-up mc-transpose+1 transponeer halve toon omhoog
<ctrlPijltje omlaag> cursor-down mc-transpose-1 transponeer halve toon omlaag
<ctrlPijltje naar links> cursor-left mc-tempominus zet tempo 5% lager
<ctrlPijltje naar rechts> cursor-right mc-tempoplus zet tempo 5% hoger
<ctrl-PageUp> cursor-top mc-partprev partijuittreksel van vorige partij
<ctrl-PageDown> cursor-bottom mc-partnext partijuittreksel van volgende partij
<ctrl-Home> cursor-begin mc-fileprev open vorige bestand
<ctrl-End> cursor-end mc-filenext open volgende bestand
<ctrl-Insert>
<ctrl-Delete>
<ctrl-shift-F1> mc-addcello Voeg een cellopartij toe op basis van akkoordsymbolen
<ctrl-shift-F2> mc-addtuba Voeg een tubapartij toe op basis van akkoordsymbolen
<ctrl-shift-F3> mc-addbassclar Voeg een basklarinetpartij toe op basis van akkoordsymbolen
<ctrl-shift-F4> mc-adddrums Voeg een drumpartij op basis van maatsoort
<ctrl-shift-F5> mc-addtenorsax Voeg een tenorsaxpartij toe op basis van melodie
<ctrl-shift-F6> mc-marsboek Zet in marsboekjesformaat
<ctrl-shift-F7> mc-add3up voeg boventertspartij toe
<ctrl-shift-F8> mc-add3dn voeg ondertertspartij toe
<ctrl-shift-F9>
<ctrl-shift-F10>
<ctrl-shift-F11>
<ctrl-shift-F12>
<ctrl-shift-A> mc-hideannotations Aantekeningen verbergen/zichtbaar maken
<ctrl-shift-B> mc-saveabc bewaar als abc-bestand
<ctrl-shift-C> mc-hidechords verberg akkoordsymbolen
<ctrl-shift-D>
<ctrl-shift-E>
<ctrl-shift-F> mc-screen Opmaak tbv schermweergave (fullscreen)
<ctrl-shift-G>
<ctrl-shift-H>
<ctrl-shift-I>
<ctrl-shift-J> mc-fontjazz Gebruik MusiCAD Jazzy-font voor muziekopmaak
<ctrl-shift-K> mc-small Klein: opmaak met veel balken per pagina
<ctrl-shift-L> mc-hidelyrics Liedtekst in de melodie verbergen/zichtbaar maken
<ctrl-shift-M> mc-savemidi bewaar als midi-bestand
<ctrl-shift-N> mc-hidenotes Noten verbergen/zichtbaar maken
<ctrl-shift-O> mc-textbelow Liedtekst onder de balk
<ctrl-shift-P>
<ctrl-shift-Q>
<ctrl-shift-R> mc-fontrock Gebruik MusiCAD Rock-font voor muziekopmaak
<ctrl-shift-S>
<ctrl-shift-T> mc-tablet tabletweergave
<ctrl-shift-U>
<ctrl-shift-V>
<ctrl-shift-W>
<ctrl-shift-X>
<ctrl-shift-Y>
<ctrl-shift-Z> mc-paper papierweergave
<ctrl-alt-+> mc-sizeplus1 Alles 1% groter
<ctrl-alt--> mc-sizeminus1 Alles 1 % kleiner
<ctrl-alt-*>
<ctrl-alt-/>
<ctrl-alt-.>
<ctrl-alt-Enter>

Zie ook