Voorbeelden - percussie

From MusiCAD

Een percussiepartij is in een aantal opzichten een wat ongebruikelijke partij. Percussie wordt vaak weergegeven op een balk met 1 lijn, maakt vaak gebruik van extra symbolen en wordt hoorbaar gemaakt via MIDI-kanaal 10. Een drumpartij of slagwerkpartij wordt meestal weergegeven op een 5-lijnige balk met gebruikmaking van de percussiesleutel.

Percussie

Als er nog geen andere partijen al ingevoerd waren gebruik je [Bestand|Nieuwe melodie] om te beginnen en kies je als melodiesjabloon percussie.

Als toonsoort gebruik je C om verschoond te blijven van kruisen en mollen. Na de keuze voor de maatsoort druk je op [Ok].

Je krijgt de notatiebalk nu te zien als:

voorbeelden_-_percussie

Kies nu met de muis op de knoppenbalk of een cijfertoets de gewenste nootduur, we nemen daarvoor achtste noten dus de toets <8>.

Met <Enter> zet je een noot neer, met <r> een rust. Achtereenvolgend tikken van <Enter><r><Enter><r><Enter><Enter><r><Enter> levert dan onderstaande maat op:

voorbeelden_-_percussie1

Om de kruisjes in bolletjes en omgekeerd te veranderen gebruik je <shift-x>

Je kunt ervoor zorgen dat je partij met het juiste geluid wordt afgespeeld door met het partijoverzicht het gewenste percussiegeluid te kiezen. Voor een enkellijnige percussiebalk wordt door middel van de verstemming (transpositie) het geluid vastgelegd.

percussieinstrument1

Drumpartij

Een losse drumpartij maak je door [Bestand|Nieuwe melodie] met het melodiesjabloon drums. Ook hier gebruik je als 'toonsoort' C.

In een drumpartij heb je net als bij pianopartijen te maken met noten die gelijktijdig beginnen. De positie van de noot bepaalt met de vorm van de nootkop welk onderdeel van een drumstel gebruikt moet worden.

voorbeeld-drums

Je zet eerst de kortste noten neer. Selecteer daartoe met <8> als invoerduur achtste noten. Dan ga je met de cursor naar boven tot net boven de balk (<Pijltje omhoog>) en drukt op <Enter> gevolgd door <shift-x> om een kruis van het nootbolletje te maken voor de hi-hat. Dit herhaal je 3 keer (de bassdrum-noten doen we later). <Enter><shift-y> levert de notatie voor de open hihat. Nu weer <Enter><shift-x> drie maal. Er staat nu:

voorbeelden_-_percussie2.jpg

Nu terug met de cursor naar de eerste noot. Alle noten willen we met de stokken omhoog laten wijzen. Dat kan met <ctrl-Pijltje omhoog> op ieder cluster of door een partijkenmerk toe te passen. Gebruik daarna <Pijltje omlaag> om net zover naar beneden te gaan dat je op de d-lijn staat voor de bassdrum en tik <Insert> om een tweede noot aan de eerste stok te hangen. Soortgelijk voor de snaredrum-noot op de c-lijn en de bassdrum op de 6e achtste in de maat.

Halveer nu de 7e noot met <F7> waardoor deze in twee zestienden verdeeld wordt (overschrijfmodus moet aan staan). Hang met <Insert> nu een noot aan de eerste zestiende en gebruik <shift-X> om het kruis weer in een bolletje om te zetten waar nodig. Zet tot slot een maatherhalingsteken na de eerste maat en het drumvoorbeeldpartijtje is klaar.

De hier gebruikte notatie is is die zoals die standaard wordt meegeleverd in MusiCAD. Je kunt overigens met een instrumentdefinitiebestand zelf een andere indeling maken. Het onderstaande lijstje geeft een deel van de door MusiCAD gebruikte indeling.

bassdrum D4 noot
floortom F4 noot
lage tom A4 noot
mid tom B4 noot
hoge tom E4 noot
snaredrum C5 noot
hihat G5 kruis
hihat open G5 kruiscirkel
ride bekken F5 kruis

Zie het meegeleverde bestand Rhumba.mc voor een uitgewerkt voorbeeld