Laatste wijzigingen

From MusiCAD
(Redirected from Laatste versie)

Ondanks alle aan programmatuur en documentatie bestede zorg kan Musys Software geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die gevolg is van het gebruik van MusiCAD en/of de bijbehorende documentatie en programmatuur.

4.2 (build 846)

4.1 (build 811)

4.0 (t/m build 740)

versie 3

De verschillen ten opzichte van versie 3