Instrumentbestand

From MusiCAD
(Redirected from Min)

Instrument bestanden (.MIN-bestanden) leggen vast welk instrument bij wel midi-programmanummer gebruikt zal worden.

De meeste synthesizers en vrijwel alle geluidskaarten gebruiken een 'standaard' toekenning van nummers aan instrumenten. In de GM-standaard zijn 128 verschillende instrumenten/klankkleuren beschikbaar. Deze toekenning is te vinden in STANDARD.MIN

Met een list (gebruikmakend van bankswitching) kun je veel meer instrumenten of klanken bereikbaar maken. Hiervoor is General-Standard MIDI de de-facto standaard geworden. Als je in MusiCAD als [Opties|Voorkeuren|MIDI-instrumenten] kiest voor GS.MIN dan krijg je een aantal extra klanken ter beschikking. (of deze ook werken hangt sterk af van de gebruikte geluidskaart en/of synthesizer).

Als je een synthesizer wilt gebruiken die niet GM-compatibel is, moet je zelf een instrumentbestand samenstellen. Zie hiervoor als voorbeeld PSS480.MIN Op deze manier kun je ook oudere synthesizers die geen GeneralMIDI instrument nummers hanteren toch gebruiken.

Om percussiegeluiden herkenbaar te maken op een notenbalk kun je MusiCAD percussienotatie gebruiken. Hiertoe worden de instellingen onder [DRUMMAP] van het instrumentdefinitiebestand gebruikt.

De mogelijk met het MIDI-menu in te voegen MIDI-control-events staan ook in het instrumentbestand vermeld onder [MIDIMENU]

!---------------------------------------------------------------
! STD_NL.MIN --- 20121023 --- MusiCAD MIDI Instrument definitie
!
! "General Standard" MIDI-Mapping.
! Uitgebreide "standaard" drummap
!
! (c) 1999-2012 Musys Software
!---------------------------------------------------------------
[OPTIONS]
GeneralMidi=GS

[MIDIMAP]
! omschrijving, general-MIDI-program, effectief-MIDI-program [, banknr]
! met * gemarkeerde instrumenten behoren tot GS en zijn
! op niet-GS synthesizers dus niet als zodanig te horen
Piano 1, 0, 0
Piano 2, 1, 1
Piano 3, 2, 2
Piano Honkytonk, 3, 3
Piano El. 1, 4, 4
Piano El. 1*, 128, 4, 8
Piano El. 2, 5, 5
Piano El. 2*, 129, 5, 8
Klavecimbel 1, 6, 6
Klavecimbel 2*, 130, 6, 8
Spinet, 7, 7
Celesta, 8, 8
Glockenspiel, 9, 9
Muziekdoos, 10, 10
Vibrafoon, 11, 11
Marimba, 12, 12
Xylofoon, 13, 13
Klokkenspel, 14, 14
Kerkklokken*, 131, 14, 8
Hakkebord, 15, 15
Orgel 1, 16, 16
Orgel 1*, 132, 16, 8
Orgel 2, 17, 17
Orgel 2*, 133, 17, 8
Orgel 3, 18, 18
Kerkorgel 1, 19, 19
Kerkorgel 2*, 134, 19, 8
Harmonium, 20, 20
Accordeon Fr, 21, 21
Accordeon It*, 135, 21, 8
Harmonica, 22, 22
Bandoneon (tango), 23, 23
Gitaar Ac.(nylon), 24, 24
Ukelele*, 136, 24, 8
Gitaar Ac.(staal), 25, 25
Gitaar Ac. 12sn*, 137, 25, 8
Mandoline*, 138, 25, 16
Gitaar Ac.(jazz), 26, 26
Gitaar Hawaii *, 139, 26, 8
Gitaar El.(clean), 27, 27
Gitaar El.(chorus)*, 140, 27, 8
Gitaar El.(muted), 28, 28
Gitaar El.(funk)*, 141, 28, 8
Gitaar El.Overstuurd, 29, 29
Gitaar El.Vervormd, 30, 30
Gitaar El.(feedback)*, 142, 30, 8
Gitaar Ac.flageolet, 31, 31
Gitaar El.feedback*, 143, 31, 8
Contrabas (pizz), 32, 32
Bas El., 33, 33
Bas El.plectrum, 34, 34
Bas El.fretloos, 35, 35
Bas Slap 1, 36, 36
Bas Slap 2, 37, 37
Bas Synth 1, 38, 38
Bas Synth 2*, 144, 38, 8
Bas Synth 3, 39, 39
Bas Synth 4*, 145, 39, 8
Viool, 40, 40
AltViool, 41, 41
Cello, 42, 42
Contrabas (arco), 43, 43
Viool Tremolo, 44, 44
Viool Pizzicato, 45, 45
Harp, 46, 46
Pauk, 47, 47
Strijkers 1, 48, 48
Orkest*, 146, 48, 8
Strijkers langzaam, 49, 49
Strijkers Synth 1, 50, 50
Strijkers Synth 3*, 147, 50, 8
Strijkers Synth 2, 51, 51
Koor Aahs, 52, 52
Zang Oohs, 53, 53
Koor Synth, 54, 54
Orkestakkoord, 55, 55
Trompet, 56, 56
Trombone, 57, 57
Tuba, 58, 58
Trompet (demper), 59, 59
Franse Hoorn, 60, 60
Koperblazers 1, 61, 61
Koperblazers 2*, 148, 61, 8
Synth blazers 1, 62, 62
Synth blazers 2*, 62, 62, 8
Synth blazers 3, 63, 63
Synth blazers 4*, 149, 63, 8
Sax Sopraan, 64, 64
Sax Alt, 65, 65
Sax Tenor, 66, 66
Sax Bariton, 67, 67
Hobo, 68, 68
Althobo, 69, 69
Fagot, 70, 70
Klarinet, 71, 71
Piccolo, 72, 72
DwarsFluit, 73, 73
Blokfluit, 74, 74
PanFluit, 75, 75
Flesblazen, 76, 76
Shakuhachi, 77, 77
Samba fluitje, 78, 78
Ocarina, 79, 79
Lead1 (square), 80, 80
Lead2 (sawtooth), 81, 81
Lead3 (calliope lead), 82, 82
Lead4 (chiff lead), 83, 83
Lead5 (charang), 84, 84
Lead6 (voice), 85, 85
Lead7 (fifths), 86, 86
Lead8 (bass + lead), 87, 87
Pad1 (new age), 88, 88
Pad2 (warm), 89, 89
Pad3 (polysynth), 90, 90
Pad4 (choir), 91, 91
Pad5 (bowed), 92, 92
Pad6 (metallic), 93, 93
Pad7 (halo), 94, 94
Pad8 (sweep), 95, 95
Effect1 (rain), 96, 96
Effect2 (soundtrack), 97, 97
Effect3 (crystal), 98, 98
Effect4 (atmosphere), 99, 99
Effect5 (brightness), 100, 100
Effect6 (goblins), 101, 101
Effect7 (echoes), 102, 102
Effect8 (sci-fi), 103, 103
Sitar, 104, 104
Banjo, 105, 105
Shamisen, 106, 106
Koto, 107, 107
Taisho Koto*, 150, 107, 8
Kalimba, 108, 108
Doedelzak, 109, 109
Fiddle, 110, 110
Shanai, 111, 111
Tinkle Bell, 112, 112
Agogo, 113, 113
Steeldrums, 114, 114
Woodblock, 115, 115
Castagnetten*, 151, 115, 8
Taiko Drum, 116, 116
BasDrum*, 116, 116, 8
Melodic Tom 1, 117, 117
Melodic Tom 2*, 152, 117, 8
Synth Drum , 118, 118
Tomtom*, 153, 118, 8
Reverse Cymbal, 119, 119
Fret geluid, 120, 120
Ademhaling, 121, 121
Zee, 122, 122
Vogel tsjilp, 123, 123
Telefoon, 124, 124
Helikopter, 125, 125
Applaus, 126, 126
Pistoolschot, 127, 127
Hond, 155, 123, 1
Regen, 156, 122, 1

[DRUMMAP]
!------------------------------------------------------------------
! slagwerknaam, MIDI-nootnummer = MusiCAD-noot [, notatie]
! notatie: kruis      = x
!      kruis met streep = *
!      kruis met cirkel = o
!      schuine streep  = /
!      open ruit    = +
!      gesloten ruit  = #
! N.B. alle noten moeten tussen D4 en G5 liggen
!   dus zonder hulplijnen op 5-lijnige balk te noteren
!--------------- bolletje --------------
vloer-tomtom laag,  41 = D4
bassdrum 1,     35 = E4
bassdrum 2,     36 = F4
vloer-tomtom hoog,  43 = G4
lage tomtom,     45 = A4
lage mid-tomtom,   47 = B4
snarentrom,     38 = C5
hoge mid-tomtom,   48 = D5
hoge tomtom,     50 = E5
timbales laag,    66 = F5
timbales hoog,    65 = G5
!--------------- kruis -----------------
! "metaalachtige geluiden"
hi-hat pedaal,    44 = D4, x !
grote gong,     90 = E4, x ! vaak niet aanwezig
!            = F4, x
kleine gong,     89 = G4, x ! vaak niet aanwezig
pandiero,      91 = A4, x ! vaak niet aanwezig
stokken,       31 = B4, x
stok rand,      37 = C5, x
chinese cymbal,   52 = D5, x
bekken "ride" (2),  51 = E5, x
bekken "ride" (1),  59 = F5, x
gesloten hi-hat,   42 = G5, x
!--------------- ster -------------------
scratch 2,      30 = D4, *
scratch 1,      29 = E4, *
square click,    32 = F4, *
!             G4, *
pandiero (gedempt), 92 = A4, * ! vaak niet aanwezig
!             B4, *
rimshot,       40 = C5, *
!             D5, *
ride bell,      53 = E5, *
bekken "crash" (1), 49 = F5, *
bekken "crash" (2), 57 = G5, *
!--------------- cirkel -----------------
tamboerijn 2     93 = D4, o ! vaak niet aanwezig
klap,        28 = E4, o
koebel,       56 = F4, o
!             G4, o
conga hoog (slap),  88 = A4, o ! vaak niet aanwezig
castagnetten,    85 = B4, o
hand klap,      39 = C5, o
arreslee belletjes, 83 = D5, o
bellenstok,     84 = E5, o
bekken "splash",   55 = F5, o
open hi-hat,     46 = G5, o
!--------------- gesloten ruit ---------
surdo,        87 = D4, #
cuica,        79 = E4, #
conga laag,     64 = F4, #
guiro lang,     74 = G4, #
conga hoog,     63 = A4, #
maracas,       70 = B4, #
bongo laag,     61 = C5, #
vibra slap,     58 = D5, #
bongo hoog,     60 = E5, #
triangel,      81 = F5, #
claves,       75 = G5, #
!--------------- open ruit -------------
surdo (gedempt),   86 = D4, +
cuica (gedempt),   78 = E4, +
!             F4, +
guiro kort,     73 = G4, +
conga hoog (gedempt),62 = A4, +
shaker,       82 = B4, +
fluitje laag,    72 = C5, +
cabasa,       69 = D5, +
fluitje hoog,    71 = E5, +
triangel (gedempt), 80 = F5, +
!             G5, +
!--------------- streep ----------------
metronoom klik,   33 = D4, /
metronoom bel,    34 = E4, /
woodblock laag,   77 = F4, /
caxixi,       95 = G4, / ! vaak niet aanwezig
woodblock hoog,   76 = A4, /
tamboerijn,     54 = B4, /
agogo laag,     68 = C5, /
tingelklokje,    94 = D5, / ! vaak niet aanwezig
agogo hoog,     67 = E5, /
zweep (high Q),   27 = F5, /
!             G5, /
!-----------------------------------------

[MIDIMENU]
Sustain  AAN=64:127
Sustain  uit=64:0
Chorus   MAX=93:127
Chorus   Half=93:63
Chorus   min=93:0
Portamento AAN=84:127
Portamento uit=84:0
Vibrato  MAX=1:127
Vibrato  half=1:63
Vibrato  min=1:0
Sostenuto AAN=66:127
Sostenuto uit=66:0
Galm    MAX=91:127
Galm    Half=91:63
Galm    min=91:0
Volume   10=7:127
Volume   9=7:110
Volume   7=7:80
Volume   5=7:50
Volume   3=7:20
Volume   0=7:0

[ABSVOLUME]
0=0
1=10
2=30
3=50
4=60
5=70
6=90
7=100
8=110
9=127

Bestanden

.abc.arr.bmp.gif.jpg.ini.license.mc.mcd.mck.mid.min.msj.mp3.mxl.mfr.mpl.msd.mtl.musicmxl.pdf.png.ps.tmc.translate.txt.xml.~mc0